Wethouder Maikel van der Neut en Bertus Hesselink plaatsen het bord. Foto: gemeente Berkelland
Wethouder Maikel van der Neut en Bertus Hesselink plaatsen het bord. Foto: gemeente Berkelland

Eerste vrijwillige ruil van kavels

BERKELLAND - Tijdens een informatieavond september vorig jaar bleek er onder agrarische ondernemers grote interesse te bestaan voor de vrijwillige ruil van kavels. Tweehonderd belangstellenden bezochten die informatieavond. En voor bijna de helft van hen lijkt het ook daadwerkelijk tot ruil te komen.

Het eerste succes is inmiddels geboekt. Tachtig hectare grond is inmiddels van eigenaar gewisseld. En nog zeker drie ruilplannen zijn in voorbereiding. De ambitie is dat 250 hectare grond wordt geruild in drie jaar tijd. De inzet van kavelruil is om zoveel mogelijk grond direct rond het agrarisch bedrijf te creëren door vergroting van het zogenaamde huiskavel. Het vermindert zo het aantal noodzakelijke vervoerbewegingen en draagt ook bij aan natuurontwikkeling en recreatie. De eerste kavelruil werd in verband met het coronavirus op bescheiden wijze gevierd. Wethouder Maikel van der Neut en Bertus Hesselink, de voorzitter van de stichting Vrijwillige Kavelruil Berkelland, sloegen voor die gelegenheid een paal met bord in de grond met het opschrift ‘Dit perceel is geruild binnen het project integrale kavelruil Berkelland’. Te zijner tijd wordt nagedacht of er iets uitbundiger aandacht aan het resultaat van dit project aandacht zal worden besteed.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden