Lezers schrijven | Burgerwindcoöperatie (i.o)

Brief aan college en raadsleden gemeente Berkelland

Sinds de aankondiging van ons initiatief voor de plaatsing van windmolens in het Avinkstuwgebied is er veel ophef ontstaan. Die ophef heeft in onze ogen tot een eenzijdige berichtgeving geleid. Feit blijft dat wij van mening zijn dat opwekking van grootschalige alternatieve energie niet zonder windmolens binnen de gemeentegrenzen kan. Middels dit schrijven willen wij u dan ook op de hoogte stellen van de vervolgstappen die ons initiatief de komende maanden wil zetten.

De nuance in de discussie lijkt uit beeld te verdwijnen. U heeft ervoor gekozen om geen plangebied aan te wijzen, maar voor marktwerking te kiezen, rekening houdend met de reële zorgen van de omgeving. Dit is precies waar de Burgercoöperatie Achterhoekse Windenergie (in oprichting) op inzet. Door de regie in eigen handen te houden en niet in handen van commerciële ontwikkelaars te leggen, borgen we dat de lusten van opwek van groene energie toekomen aan onze eigen inwoners.

De boodschap van de informatiebijeenkomsten vanuit de omwonenden was duidelijk: “Wij willen die windturbines helemaal niet. Als de burgercoöperatie draagvlak belangrijk vindt, bouw ze dan ook niet.” Er waren ook nuances te horen, maar er was geen kans om met elkaar tot een eerlijk gesprek te komen. Juist het open gesprek met elkaar kan leiden tot een oplossing voor de reële zorgen die de burgers hebben.

Als eerste stap willen we dan ook in gesprek gaan met kleine groepjes bewoners doe tot 800 meter vanaf de bedachte locatie wonen. In voorbereiding daarop zullen we van te voren metingen laten verrichten omtrent slagschaduw en geluidsdruk. Ook laten we visualisaties maken vanuit het perspectief van de betreffende woningen. Die concrete informatie kan aangrijpingspunt zijn voor het gesprek over tal van punten waar mensen over mee kunnen praten. Bijvoorbeeld over de locatie van de turbines; de hoogte van de turbines; de landschappelijke inpassing van de turbinevoet en van de ontsluitingswegen et cetera.

In nauw overleg met de omwonenden willen we dan verschillende (nieuwe) opstellingen laten onderzoeken, met bijvoorbeeld drie, vier of vijf turbines. Daarbij vragen we uitdrukkelijk niet van omwonenden om voorstander te worden, maar wel om mee te denken de hinder van de molens zoveel mogelijk te beperken. Gezien het werk dat op ons afkomt en de voor de deur staande zomervakantie, kiezen we ervoor om tijdelijk een pauze in te lassen, tot in september.


Het bestuur van Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (i.o.)
Hans te Grotenhuis (voorzitter),
Richard Beusink,
Remco Janssen,
Bouke Walvoort,
Willem Verhaak (coöperatie Windunie)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden