Meedoen tijdens de Eiberrun. Foto: Albert Esschendal
Meedoen tijdens de Eiberrun. Foto: Albert Esschendal (Albert Esschendal )

Meedoen is belangrijk

BERKELLAND - Lekker een potje voetballen? Of een bioscoopje pikken? Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat men er bijvoorbeeld gewoon het geld niet voor heeft. Dan hebben andere zaken prioriteit. Maar ook andere redenen kunnen een normale deelname aan culturele en sportieve activiteiten in de weg staan. Zo kunnen lichamelijke klachten, verslaving, schulden, angsten, isolement en eenzaamheid het eveneens lastig maken soepel mee te draaien in de samenleving.

Door Rob Stevens

De gemeente wil in dit soort gevallen inwoners de helpende hand toesteken met een zogenaamd ‘meedoen arrangement’, een regeling die voor kinderen al bestaat. Doel is zoveel mogelijk volwassen Berkellanders mee te laten doen in en aan de samenleving. Bijvoorbeeld door hen een sportabonnement aan te bieden of de mogelijkheid die kosten te declareren. Participatie van inwoners en onderlinge samenhang, daar gaat het om. De bedoeling van het arrangement past volgens wethouder Teselink goed bij de uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma van de coalitie: ‘Samen denken, Samen Doen’.
Het ‘meedoen arrangement’ kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het college wil dat samen met de raad bekijken. De minimumvariant is dat niets wordt gedaan. Een andere mogelijkheid is dat het instrument alleen wordt ingezet voor inwoners die een inkomen hebben tot 110 procent van het bijstandsniveau èn ook andere problemen. Die groep is beperkter van omvang. En daarmee zijn ook de kosten beperkt en beheersbaar.

460
Uit de meest recente cijfers van het CBS (2018) blijkt dat 5,2 procent van de inwoners in Berkelland een inkomen heeft tot 110 procent van de bijstandsnorm. Dat komt neer op circa 2.300 inwoners. Door die inkomensnorm te koppelen aan bijkomende andere problemen komt de omvang van deze groep uit op ongeveer 20 procent van die 2.300 inwoners, wat neerkomt op 460 inwoners.
Professionals van SDOA en VMK beoordelen dan of het arrangement in die gevallen individuele problemen ook daadwerkelijk zou kunnen verlichten en of er inderdaad wel gebruik wordt gemaakt van de regeling. De beperking van 110 procent kan ook worden losgelaten, maar de doelgroep wordt dan aanzienlijk groter. Dat maakt het arrangement duurder voor de gemeente of er is minder budget per deelnemer. Ook kan het programma tot alleen lichamelijke activiteiten worden beperkt.

Scenario's
Teselink komt zo tot een viertal mogelijke scenario’s waaruit samen met de raad een keuze wordt gemaakt. Het gaat om een pilot van één jaar die volgend jaar start en nadien zal worden geëvalueerd. De bestaande regeling voor kinderen staat los van besluitvorming rond het ‘meedoen arrangement’.
Een laag inkomen betekent overigens niet automatisch dat iemand een geïsoleerd bestaan leeft. Voor hardlopen is niet meer nodig dan wat kleding en een paar loopschoenen. En wat er precies onder sport of cultuur valt is lastig af te bakenen. Niet iedereen zal bezigheden als darten, schaken of tuinieren die niet al te veel investeringen vragen, daaronder scharen.
De maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Berkelland ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de inwoners is 76 procent actief in het verenigingsleven, 59 procent verricht vrijwilligerswerk en 71 procent doet aan naoberschap.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden