Mark Pot heeft Burgerplatform Berkelland opgericht. Foto: Cees Elzenga - hetoog.nl
Mark Pot heeft Burgerplatform Berkelland opgericht. Foto: Cees Elzenga - hetoog.nl

Burgerplatform Berkelland hekelt democratisch gehalte politiek

BERKELLAND - Een groep bezorgde burgers heeft het gehad met de ondemocratische wijze waarop de Berkellandse politiek de kiezer stelselmatig negeert op grote thema’s die een belangrijke invloed op de toekomstige leefbaarheid van het dorp hebben. In reactie daarop hebben zij het Burgerplatform Berkelland opgericht.Het platform richt zich op drie actuele thema’s, waar volgens hen de politiek bewust vergeet de burgers bij de plannen te betrekken. Medeoprichter en woordvoerder van het platform is Needenaar Mark Pot.

BERKELLAND - Een groep bezorgde burgers heeft het gehad met de ondemocratische wijze waarop de Berkellandse politiek de kiezer stelselmatig negeert op grote thema’s die een belangrijke invloed op de toekomstige leefbaarheid van het dorp hebben. In reactie daarop hebben zij het Burgerplatform Berkelland opgericht.Het platform richt zich op drie actuele thema’s, waar volgens hen de politiek bewust vergeet de burgers bij de plannen te betrekken. Medeoprichter en woordvoerder van het platform is Needenaar Mark Pot.

Pot vertelt: “Het borrelt al heel lang onder de bevolking. Dat nu het kookpunt is bereikt, komt door de nieuwe initiatieven voor windturbines en zonneparken. Wederom laat de politiek zien dat de beloofde participatie een wassen neus is. Er worden over de hoofden van de kiezer beslissingen genomen die de toekomstige leefbaarheid van de gemeenschap en het landschap ernstig bedreigen. Bewoners worden niet gehoord.”

Het Platform richt zich op drie grote thema’s: Draagvlak voor windturbines en zonneparken, Herijking woningbeleid en Aandacht voor kwaliteit buitengebied. Het RODE beleidsplan wordt door het Platform van gebrek aan visie beschuldigd. 'De buitengebieden worden volgezet met windturbines en zonneparken terwijl geen onderzoek wordt gedaan naar de duurzame invloed ervan op de leefomgeving. Participatie wordt beloofd, maar niet nagekomen. Draagvlak ontbreekt. Nu al stempelt B&W energieprojecten af die mét intimidatie en zónder overleg tot stand zijn gekomen’, staat te lezen op de site van het platform.

Het Platform wil daarom dat de gemeente Berkelland het RODE beleidsplan herijkt. "Er moet gedegen onderzoek en serieuze belangenafweging komen alvorens vergunningen worden afgegeven. Bovendien moeten verbindingen tussen raadsleden en energiebedrijven of -coöperaties transparant genaakt worden. Het woningbeleid is de laatste tien jaar verstikt als gevolg van de gevoerde krimppolitiek. Gevolg is dat de woningvoorraad is opgedroogd, jonge mensen uit het dorp verdreven worden en winkels sluiten. Gebrek aan wooncontingenten of achterhaalde bestemmingsplannen hebben kleinschalige, lokaal gefinancierde nieuwbouwprojecten geblokkeerd", aldus het Platform.

Het wil daarom een liberalisering van het woningbeleid met volop ruimte voor kleinschalige, particulier bouwinitiatieven en een transformatievisie voor alle dorpskernen. Pot: "Het buitengebied is belangrijk voor mens en dier, maar de realiteit is volgens ons, dat Berkelland na Ede de gemeente is met de meeste varkensstallen in Nederland. Het kon bovendien zover komen, omdat de gemeente achterhaalde geurnormen hanteert. En coalitiepartijen CDA en VVD houden in Berkelland krampachtig vast aan volstrekt verouderde wettelijke normen, die inmiddels vijftig procent boven de landelijke praktijk liggen."

De eis is daarom dat het buitengebied aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers en dat er een actuele geurnorm van 5-8 Odeur wordt gehanteerd.

Het Burgerplatform Berkelland is naar eigen zeggen (nog) geen politieke partij, maar sluit een dergelijke stap ook niet op voorhand uit. Het wil medeburgers weer een stem geven in de lokale politiek en ‘gemeentebestuur en de lokale gemeenteraadspartijen de maat nemen in dossiers die de leefbaarheid van onze dorpen rechtstreeks raken.’.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden