Zonneparken zijn er ook in Berkelland. Foto: Rob Stevens
Zonneparken zijn er ook in Berkelland. Foto: Rob Stevens

Onduidelijkheid rond verduurzaming

BERKELLAND - Neede en omgeving is in de ban van de vraag of die kolossale windmolens er nu wel of niet komen. En steeds meer agrarische gronden in het mooie Achterhoekse landschap worden aan het zicht onttrokken door parken met zonnepanelen. Wie dan toevallig afgelopen weekend de vorige week gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) las, zal toch even de wenkbrauwen hebben gefronst. In ieder geval wel Hans Boxem van de VVD die er in de raad vragen over stelde.

Door Rob Stevens

In de Nationale Omgevingsvisie staat dat het realiseren van 95% CO2-reductie in 2050 een enorme opgave is. Om het ruimtebeslag van de duurzame energieopwekking op land te beperken, staat in de NOVI dat windenergie zoveel mogelijk op zee dient te worden opgewekt. En dat zonnepanelen bij voorkeur op daken dienen te liggen. Boxem vindt dat zo’n vertrekpunt de regionale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken behoorlijk beperkt. Hij vraagt het college dat geluid in den Haag te laten horen.

Ook ander partijen zijn die mening toegedaan en vragen wethouder Gerjan Teselink in deze kwestie een ferm geluid te laten horen. Teselink zegt dat hij ook verrast was toen hij die paragraaf in de NOVI las. Zo’n bericht is verwarrend in het licht van de opgaven wat betreft de klimaatdoelen waar Berkelland voor staat. Ook vanuit andere instanties regeerde men verbaasd. Maar volgens de verantwoordelijke ministeries moet de NOVI in een heel ander perspectief worden gezien. De NOVI is een vergezicht op 2050. Regionaal blijft gewoon het doel dat in 2030 een halvering van de CO2 reductie moet zijn bereikt. Dat betekent dat Berkelland 35 terrawattuur aan duurzame energie op land zal moeten weten op te wekken. Dat is een tussendoel. Teselink is ook van mening dat dergelijke berichten inwoners en ook raadsleden in verwarring kunnen brengen. Dat signaal zal hij duidelijk afgeven bij de regionale vertegenwoordiger van de instantie waar nationale afspraken een regionale vertaling krijgen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden