Geen slachtvisite bij Oud-Noordijk

NOORDIJK - Het bestuur van Historische Vereniging Oud Noordijk heeft na rijp beraad besloten de slachtvisite annex het vetpriezen, een evenement dat gepland staat voor zaterdag 14 november, niet door te laten gaan. Best een teleurstelling: de slachtvisite wordt immers volgens traditie al vele jaren op de tweede zaterdag in de maand november gehouden en deze traditie is nu gebroken. Dat corona ook hier de grote boosdoener is moge duidelijk zijn.

NOORDIJK - Het bestuur van Historische Vereniging Oud Noordijk heeft na rijp beraad besloten de slachtvisite annex het vetpriezen, een evenement dat gepland staat voor zaterdag 14 november, niet door te laten gaan. Best een teleurstelling: de slachtvisite wordt immers volgens traditie al vele jaren op de tweede zaterdag in de maand november gehouden en deze traditie is nu gebroken. Dat corona ook hier de grote boosdoener is moge duidelijk zijn.

Voor een goede uitvoering van de slachtvisite werden teveel beperkingen opgelegd. Bovendien kan de organisatie niet garanderen dat het publiek zich aan de regels houdt. Het programma nodigt te veel uit om actief mee te doen. Met name de verplichte afstand in acht nemen is niet altijd mogelijk. Omdat op korte termijn geen versoepeling in de regelgeving te verwachten is en ook om de deelnemers niet langer in het ongewisse te laten was afgelasting nu en doorschuiven naar 2021 de enige oplossing. Het bestuur rekent op begrip van zowel deelnemers als publiek.

Nieuwe opslagruimte gevonden
Oud Noordijk heeft sinds 1 september de beschikking over nieuwe opslagruimte voor met name groot materieel. Tot dat moment waren deze spullen ondergebracht bij de familie Kreunen aan de Dennenweg maar in verband met de verkoop van de boerderij en opstallen moest de ruimte aldaar per 1 september schoon worden opgeleverd. Wat op zo’n korte termijn te doen? Gelukkig kreeg het bestuur snel hulp uit onverwachte hoek. De familie Wieleman aan de Benninkdijk stelde voldoende en tevens mooie ruimte beschikbaar en over deze ruimte kon direct worden beschikt. Dankzij de inzet van de leden van de onderhoudsgroep van Oud Noordijk is al het materiaal tijdig naar de nieuwe opslagruimte overgebracht. De nieuwe ruimte aan de Benninkdijk mag gerust een welkome verrassing worden genoemd. De positieve instelling van de familie Wieleman wordt door Oud Noordijk zeer gewaardeerd. Veel dank is er ook voor de familie Kreunen waar men vele jaren een goede opslagruimte heeft mogen gebruiken.

Noariker Joargang 2020
Ook dit zal de jaarlijkse uitgave van het jaarboek de Noariker Joargang 2020 zijn beslag krijgen. De redactie heeft de voorbereidende werkzaamheden bijna klaar en in concept is de inhoud van deze jaaruitgave vastgelegd. Het wordt ook nu weer een boekwerk met een zeer gevarieerde inhoud, met mooie artikelen uit het Noordijk 'van toen' en dat alles voorzien van veel foto’s. De redactie heeft er in deze coronatijd veel energie ingestopt. Het is de bedoeling de uitgave 2020 in november bij de leden te kunnen bezorgen. Het bestuur heeft in haar laatste vergadering besloten om in 2021 de geplande aanpassingen van gebouw en omgeving gefaseerd uit te laten voeren. Ook wil men proberen nieuwe activiteiten op te starten die met name geschikt zijn voor de seniorenleden en de schooljeugd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden