Belangenbehartiging 55-plussers in Berkelland

BERKELLAND - Belangenbehartiging 55-plussers in Berkelland. Ook dat is een speerpunt van de PCOB Neede en omgeving. Een speciale werkgroep van deze 55-plus-organisatie houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van deze grote groep inwoners van Berkelland.

Speerpunten zijn onder andere huishoudelijke hulp, thuiszorg, seniorenhuisvesting, openbaar vervoer, geneeskundige hulp en communicatie met diverse instanties waaronder de gemeente. Om de knelpunten en de verbeterpunten aan de orde te stellen worden er aantal keren per jaar gesprekken gevoerd met de wethouders, de burgemeester en de meeste politiek partijen. Verder wordt er overleg gepleegd met zorginstellingen, de Voormekaarteams, huisartsen, architecten, zorgverleners, enzovoorts.

Door de vergrijzing lijkt de seniorenzorg in de knel te raken. Niet voor niets komen de wooncentra voor senioren weer in beeld; dit dan wel in een moderne vorm. Zolang mogelijk in je eigen huis wonen, al of niet aangepast, is te vaak een schijnoplossing; vereenzaming slaat toe met alle gevolgen van dien.

Naast aandacht voor de 55-plussers houdt de PCOB werkgroep zich ook bezig met de leefbaarheid in Berkelland. Steeds meer landgenoten ontvluchten het steeds drukker wordende westen van ons land. Omdat er steeds vaker een aantal dagen thuis gewerkt kan worden, speelt de afstand tot de werkplek een steeds minder grote rol. Bovendien koopt men hier meer huis/woongenot voor z'n geld.

Verder zal de werkgroep de gemeente bevragen over haar PR-beleid. Tot nu toe valt hier weinig van te bespeuren; het is meer een interne communicatie dan een externe communicatie. Een gemeente waar jong en oud zich thuisvoelt en waar de ondernemer zich graag vestigt, is een bloeiende gemeente op alle fronten. Het is aan de gemeente om hier de juiste voorwaarden voor te hebben. De PCOB-werkgroep draagt daar graag aan bij.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden