Windturbines: er is veel over te doen. Foto: PR
Windturbines: er is veel over te doen. Foto: PR

D66 nuanceert belang rapport over duurzaamheid

BERKELLAND - Duurzame energie, het houdt de gemoederen bezig. Needenaren zien kolossale windmolens bij de Avinkstuw niet zitten. En anderen ergeren zich aan de verrommeling van het mooie Achterhoekse landschap door zogenaamde ‘zonneweides’. Een eufemisme voor landschappelijk groen dat verborgen gaat onder metalen geraamtes met zonnepanelen. Onlangs verscheen de landelijk overheid met een rapport (Nationale Omgevingsvisie (NOVI)) waarin de voorkeur wordt geschetst voor een toekomst met windturbines op zee en zonnepanelen op (industriële) daken. Dat had de aandacht van de gemeenteraad.

Door Rob Stevens

Hans Boxem van de VVD bracht de nationale omgevingsvisie in de raad ter sprake. Hij vindt dat het NOVI-rapport (met een lange termijn visie op duurzame energie) de huidige regionale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken bruuskeert. Gemeenten moeten in 2030 immers wel hun CO2 uitstoot bijna met de helft hebben terug gebracht. Andere partijen deelden zijn mening. Tijdens de vergadering was de mening van D66 niet te horen. Door technische problemen kon Erik Slotboom niet aan de digitale vergadering deelnemen. Terwijl Erik Slotboom juist vindt dat de tijdens de raadsvergadering ingebrachte standpunten wel wat nuancering verdienen. Hij stelde daarom schriftelijk vragen.

Slotboom stelt dat Berkelland nog geen enkele ervaring heeft met grote windmolens en grote zonneparken. Terwijl het NOVI-rapport wel is gebaseerd op ervaringen die landelijk zijn opgedaan met dit soort projecten. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt moeten worden. D66 is daarom van mening dat het NOvI-rapport wel degelijk als inspiratiebron en richtinggevend kan worden gezien. In het NOVI-rapport wordt juist ook de landelijke inpasbaarheid van projecten bij besluitvorming betrokken, in het licht van een aantrekkelijke omgeving.

Ook komt Slotboom tot een andere conclusie dan de wethouder wat betreft de dwingende werking van het rapport. Hij is van mening dat de omgevingsvisie wel degelijk al op kortere termijn van invloed is op beleid. Dit in tegenstelling hetgeen Teselink hierover beweerde tijdens de raadsvergadering. Er zijn veel mogelijkheden duurzaam energie op te wekken of spaarzamer met energie om te gaan, zoals: zonneparken, windturbines, installaties voor vergisting van biomassa, aardwarmte, etc.. Maar niet alles kan overal. Er zijn veel factoren waar rekening mee is te houden. De gemeente Berkelland heeft dat in kaart gebracht in haar beleidsdocument: RODE (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energieopwekking Berkelland). RODE wijst onder meer het gebied rond de Avinkstuw als mogelijkheid voor de plaatsing van windmolens aan. De plek waar nu met de plannen voor vijf kolossale windmolens zoveel over te doen is.

Volgens Slotboom is RODE trouwens niet meer actueel. In het NOVI-rapport is de laagvliegroute 10a al vervallen. In RODE staat het nog als factor om rekening mee te houden. In het NOVI-rapport wordt ook de inbreng van omwonenden benadrukt. Volgens D66 verwachten veel inwoners een regiefunctie van de gemeente, men is het overzicht kwijt. Maar vorige week stond in het Achterhoek Nieuws een artikel over het burgerplatform Berkelland waarin het democratisch gehalte van de politiek wordt gehekeld. Burgers voelen zich volgens het platform ‘politiek niet gehoord’ als het gaat om de grote thema’s en de invloed ervan op de leefbaarheid van hun dorpen. Die beide standpunten wringen. Daarmee zijn we terug bij het begin van dit artikel: duurzame energie, wat komt waar, het houdt de gemoederen bezig.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden