Ds. Struijk verbonden aan Protestantse Gemeente Winterswijk

Meer bevoegd-heden voor ouderen-pastor Veerbeek

WINTERSWIJK - Zondag 4 oktober was het een bijzonder dag voor ds. Jan Struijk uit Eibergen, ouderenpastor Petra Veerbeek uit Dinxperlo en de Protestantse Gemeente Winterswijk. Ds. Struijk is al vijf jaar (voor 25%) uitgeleend door de PG Eibergen - Rekken aan de PG Winterswijk. Hij doet pastoraal werk in de buurtschappen Huppel, Henxel, Meddo en is bijvoorbeeld al jarenlang voorzitter van de Kerkenraad. Nu is hij in de Jacobskerk (voor hetzelfde aantal uren) officieel aan de PGW verbonden als eigen predikant- in volle rechten en plichten, zoals dat officieel heet. Ds. Hovinga, die de dienst aan het begin leidde: ‘Vanaf vandaag hoor je er helemaal bij. Dat gevoel heb ik altijd al gehad.’

Na het met Ja beantwoorden van vragen over roeping en geloof in de Heilige Schrift en over de vervulling van zijn taak sprak ds. Hovinga een zegenwens uit. Vervolgens beloofden de gemeenteleden dat ze Jan Struijk aanvaarden als predikant en hem hun vertrouwen geven.

Als eerste daad zette de nieuwe predikant figuurlijk een andere pet op: hij reikte namens het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Gelderland Zuid & Oost het Preekconsent uit aan ouderenpastor Petra Veerbeek. Zij vervult deze functie sinds februari 2017. Hiermee krijgt Petra extra bevoegdheden, namelijk de avondmaals-bediening in de tehuizen en wooneenheden waar zij voorgaat, en ook bij mensen thuis. ‘Het verbond tussen mens en God vieren’ en daarnaast mag ze nu het sacrament van het dopen uitvoeren, de zegen geven en alles wat erbij hoort.

Struijk en Veerbeek ondertekenden vervolgens het consent. Voorganger Struijk gaf haar Gods zegen ter bekrachtiging van de gegeven bevoegdheid. Na zijn preek over ‘Kies voor het leven’ spraken predikant en ouderenpastor samen gebeden uit. Fraai orgelspel van de organisten Wim Ruessink en Klaas Jan Tigelaar en de zang van leden van de beide cantorijen maakten het tot een feestelijke dienst.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden