<p>De gemeente Berkelland wil eerst het plan RODE herijken, voor er besluiten over windmolens worden genomen. Foto: PR</p>

De gemeente Berkelland wil eerst het plan RODE herijken, voor er besluiten over windmolens worden genomen. Foto: PR

Eerst nieuwe kaders voor RODE, dan pas besluit over plan Avinkstuw

BERKELLAND - Overal in den lande lijkt men zich zorgen te maken over onze energievoorziening in de toekomst. Die zorg loopt gelijk op met argwaan jegens windmolens, vanwege de overlast die zij met zich mee kunnen brengen. Ook in Berkelland speelt dit thema, vanwege plannen rond het plaatsen van windmolens bij de Avinkstuw. Het Beleidsplan Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE) geeft kaders voor wat op het gebied van energievoorziening op diverse locaties in Berkeland nu precies kan én mag.

BERKELLAND - Overal in den lande lijkt men zich zorgen te maken over onze energievoorziening in de toekomst. Die zorg loopt gelijk op met argwaan jegens windmolens, vanwege de overlast die zij met zich mee kunnen brengen. Ook in Berkelland speelt dit thema, vanwege plannen rond het plaatsen van windmolens bij de Avinkstuw. Het Beleidsplan Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE) geeft kaders voor wat op het gebied van energievoorziening op diverse locaties in Berkeland nu precies kan én mag.

Door Rob Stevens

De ontwikkelingen gaan snel. Woensdag boog de raad zich over dit thema en werd een motie behandeld rond de herziening van het RODE-kader. Hierin staat ook het voorstel om aan het omstreden plan van een windmolenpark bij de Avinkstuw geen medewerking te verlenen.

Eigenlijk blijken alle partijen wel voor een aanpassing van het RODE-rapport te zijn waarbij diverse mogelijkheden opnieuw worden bekeken. Portefeuillehouder Marijke van Haaren reageert daarop als volgt: “Beleid is niet in beton gegoten. Het is bijvoorbeeld pas sinds kort dat de 250-meter-plus windmolens in beeld zijn. In het beleidsplan moeten we nadere uitwerking aan lokale kaders geven. En ook de participatie van inwoners en omwonenden moet verder worden ingevuld. Het college heeft een raadsbrief verstuurd met de boodschap dat zij daarover opnieuw met de raad in gesprek wil.”

Wat betreft het plan rondom de Avinkstuw zijn de meningen minder eensgezind. Duidelijk is dat er veel maatschappelijke onrust is rond dit plan, waarvoor overigens nog geen concrete plannen zijn ingediend. De VVD wil over de plaatsing van windmolens in discussie met de raad en er landelijke ontwikkelingen en wetgeving bij betrekken. Het gaat de partij te ver om op voorhand al het plan Avinkstuw af te wijzen. Dat moet dan eventueel gebeuren op basis van een herijkt RODE-beleidsplan. Daarom heeft de VVD geen behoefte aan de motie.

GroenLinks vindt de motie sympathiek, maar vindt het op voorhand verwerpen van het plan Avinkstuw ad-hoc beleid. D’66, als mede indiener van de motie, stelt: “Wij zijn niet tegen windmolens. Maar dan wel mét een goede vorm van participatie, waarbij de gemeente de regie neemt en opkomt voor de belangen van haar inwoners. Zodat partijen niet tegen elkaar worden uitgespeeld en inwoners terecht komen op een ongelijk speelveld met commerciële partijen.”

De motie wordt verworpen. Het college gaat opnieuw in gesprek met de raad. Dan zullen opnieuw richtlijnen worden geformuleerd om initiatieven te beoordelen op behoud van landschappelijke waarden, de ruimtelijke inpasbaarheid, clustervorming, de afstand tot woningen en woonkernen en maatschappelijk acceptatie. De initiatiefnemers van het plan Avinkstuw, maar ook anderen, zullen de discussie van de raad en het college met meer dan normale belangstelling volgen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden