De N315 na de kap van de bomen. Foto: eigen foto
De N315 na de kap van de bomen. Foto: eigen foto

Lezers schrijven | De natuur schuift op ...

De natuur schuift op ...

Er stonden 177 bomen aan de N315 tussen Neede en Haaksbergen. Met de daaraan gekoppelde biodiversiteit: vele insectensoorten, het leefgebied van drie soorten vleermuizen, de steenuil, en andere dieren en planten. Deze week werd de zaag aan hun voeten gezet. Prachtige bomen die het loodje legden.

Ambtenaren van Berkelland deden met behulp van de criteria uit de bomenverordening op zorgvuldige wijze onderzoek naar de waarde van de bomen. Conclusie: deze bomen zijn vitaal en hebben een belangrijke natuur/ecologische/milieuwaarde, landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde en ze zijn belangrijk voor leefbaarheid en recreatie. Deze bomen scoorden ruim boven de drie punten, een groot deel bijna het dubbele aantal. Bij meer dan drie punten moeten B&W overwegen de kapvergunning te weigeren.

Waarom zet de provincie Gelderland dan toch deze plannen door? Waarom verleent Berkelland een omgevingsvergunning voor het rooien van deze bomen? De gewenst verbeterde verkeersdoorstroom op een weg met meerdere rotondes en een snelheidsbeperking rond Neede kan worden betwijfeld. De rotonde bij Rietmolen voor een veilige toegang kan worden aangelegd zonder het grootschalig rooien van bomen. In het meest optimistische scenario zal de herplant van 217 bomen pas over circa veertig jaar het verlies deels compenseren.

Hier gaat het over legitimiteit van natuurbescherming. Argumenten voor beschermen van natuur lijken per definitie minder legitiem dan argumenten voor (vermeende) economische belangen. In dit geval 'rekening houden met groei van verkeer in de toekomst', 'verbeteren van de doorstroom', 'veilig maken van de weg'.

We hebben wereldwijd grote problemen. De opwarming van de aarde verloopt, naar nu blijkt, nog veel sneller dan eerdere berekeningen. Wetenschappers voorspellen dat het klimaatprobleem dat wij mede hebben veroorzaakt door onze leefstijl voor de toekomstige generaties een groter vraagstuk zal worden dan onze huidige coronaproblematiek. Bomen zijn van cruciaal belang bij het reduceren van het klimaatprobleem. We hebben wereldwijd een alarmerend groot diversiteitsprobleem. En dat gaat echt niet over een 'hamsterachtige' die een projectontwikkelaar in de weg zit. Onze natuur verkeert in slechte staat. De bescherming en omvang van natuur in Nederland is onvoldoende. We staan bijna onderaan op de Europese ranglijst wat dat betreft. De zorg over de Natura 2000 gebieden kennen we. De uitbreiding van het Nationaal Natuur Netwerk (bij ons Gelders Natuur Netwerk) verloopt traag/loopt vast. Nieuwe aanplant van bomen langs wegen verpietert door droogte. Mede doordat de van oudsher natuurlijke organische laag is verdwenen. Veel solitaire bomen en houtwallen zijn al verdwenen. Door verzuring van de grond ontstaat een mineralentekort bij zomereiken en daardoor extra gevoeligheid voor droogte. Zomereiken sterven bij ons massaal. De Achterhoek verliest een schokkende hoeveelheid natuur waaronder beuken en berken door de droogte. En bij ieder ruimtelijk plan schuift de natuur een stukje op. Zowel soorten als oppervlakte.

We stappen maar niet uit het systeem van oud denken. Het systeem met een denkwijze dat alles in het kader van economische groei legitiem is, dat altijd economische groei noodzakelijk is, dat “andere landen het anders overnemen”. Dat we betere doorstroom en bredere wegen nodig hebben om te kunnen concurreren. We stappen niet uit het systeem dat we natuur alleen beschermen als het juridisch niet anders kan. Maar de juridische kaders zijn het absolute minimum voor natuurbescherming. Hoeveel zijn wij bereid onszelf te ontzeggen voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties? Laten we onze natuur beter beschermen. En beginnen met waarderen en bewaren wat er nog over is.


Bomenstichting Achterhoek
Namens het bestuur,
J. Cannegieter, voorzitter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden