<p>Bomen zorgen voor landschappelijke kwaliteit. Foto: Rob Stevens</p>

Bomen zorgen voor landschappelijke kwaliteit. Foto: Rob Stevens

Bomenbeleidsplan Berkelland: kappen of niet?

BERKELLAND - Stel, u heeft een berk in de tuin staan. De buren zijn er niet echt blij mee, de boom geeft veel schaduw in hun tuin. Kleine boompjes groeien groot. De eigen tuin is eigenlijk te klein voor de omvang die de boom in al die jaren na aanplant heeft bereikt. Mag u maar zo de zaag ter hand nemen? Het antwoord op die vraag is te vinden in het Bomenbeleidsplan 2020-2029. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij de komende 10 jaar in hoofdlijnen met bomen in de gemeente omgaat.

Door Rob Stevens

Het Bomenbeleidsplan waakt over het wel en wee van Berkellandse bomen. De gemeente vindt bomen belangrijk voor Berkelland. Ze bepalen de landschappelijke kwaliteit van Berkelland en geven sfeer. En ook voor de beleving van de inwoners en voor de klimaatadaptatie zijn bomen van belang. Toeristen fietsen graag in het groene coulisselandschap van Berkelland.

Behalve het Bomenbeleidsplan ziet ook de nieuwe Bomenverordening het licht. Hierin staat wat een burger te doen staat als iemand een boom wil kappen, of dan een vergunning nodig is. Binnen de bebouwde kom verandert er niets. Er hoeft alleen een vergunning voor een boom of beplanting gevraagd te worden als deze op de Bijzondere Bomenlijst staat. Op die lijst staan bomen met een bijzondere historische of beeldbepalende status. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd. Buiten de bebouwde kom komen de bomenlijsten te vervallen. Volgens de nieuwe verordening moet buiten de bebouwde kom voor alle beplantingen die een stamdikte hebben van 10 cm of dikker (diameter op 1,3 m hoogte) een vergunning worden gevraagd als de eigenaar deze wil kappen of rigoureus snoeien.

Er was soms onduidelijkheid over de grens van erven en tuinen. Dat kan lastig zijn. Die grenzen worden geactualiseerd. Beleidsmatig worden natuur, klimaat en belevingswaarde steeds belangrijker ijkpunten. De bevolking wordt steeds sterker bij afwegingen betrokken. De gemeente zet in op meer bomendiversiteit. Het aantal eiken wordt bijvoorbeeld verminderd.

Bomen bieden een leefomgeving voor vele soorten planten en dieren. Bomen leggen bovendien CO2 vast en gaan ‘hittestress’ tegen, waar bomen groeien is het koeler. Berkelland gaat daarom aan de slag voor meer bomen in Berkelland. Borculo, Neede, Beltrum, Geesteren en Gelselaar hebben minder bomen dan het landelijk gemiddelde.

Bomen kunnen ook overlast geven. Denk aan de eikenprocessierups. Of ongelijke bestrating door boomwortels. Die overlast wordt bestreden. De rups wordt zo veel mogelijk aangepakt met natuurlijke vijanden, zoals: sluipwespen, kevers en koolmezen. Die zijn op ook gek op bloemrijke bermen en beplantingen en een grotere verscheidenheid in bomen en struiken. Van die aanplant wordt dus ook werk van gemaakt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden