Eén van de plekken waar wordt gebouwd: de Karel Doormanstraat in Eibergen. Foto: Rob Stevens
Eén van de plekken waar wordt gebouwd: de Karel Doormanstraat in Eibergen. Foto: Rob Stevens

Bouwen, bouwen, bouwen in Berkelland

BERKELLAND - Afgelopen week is begonnen met de bouw van vijf ééngezins-huurwoningen van ProWonen aan de Karel Doormanstraat in Eibergen. Een eindje verderop zal op niet al te lange termijn ook gebouwd worden op het terrein van de voormalige Willem Sluiterschool. Tekenen van een bouwlustige gemeente, en dat niet alleen in Eibergen maar in álle kernen van Berkelland.

Door Rob Stevens

Tot voor kort stond er een stop op nieuwbouw, Achterhoek-breed. Het kan verkeren. De dynamiek op de woningmarkt is momenteel groot. In korte tijd is zowel landelijk als in Berkelland een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. Sinds niet al te lange tijd neemt het aantal het aantal personen dat zich nieuw vestigt in Berkelland en in de Achterhoek weer toe. Die komen wel nog wel vooral uit omringende gemeenten en regio’s. Veelal zijn het huishoudens tot 44 jaar. Het aandeel nieuwekomers uit de Randstad beslaat in Berkelland vijf tot zes procent van het totaal, waarvan een deel ouderen. Het effect van de Covid-pandemie in dit proces is nog ongewis. Maar de verwachting is dat het digitaal werken vanuit huis aan belang zal winnen. Gecombineerd met het grote tekort op de woningmarkt in het westen biedt dat kansen voor de Achterhoek in het algemeen en Berkelland in het bijzonder.

“De krapte op de woningmarkt in Berkelland vraagt nu snel om meer woningen”, aldus wethouder Van der Neut. “De gemeente wil dat inwoners hier blijven en dat Berkelland een aantrekkelijke gemeente is voor nieuwkomers.” En waarschijnlijk met de kritische opmerkingen van sommige raadsleden tijdens de laatste raadsvergadering nog in zijn achterhoofd, zegt hij: “Er kan in Berkelland net zo veel als in omliggende gemeenten.”

De vraag is voor wie gebouwd moet worden. Onlangs is daarom onderzoek gedaan naar de woonwensen van Berkellanders. De uitkomst laat zien dat van de bijna 1500 mensen die de enquête hebben ingevuld ruim 500 inwoners van plan is te verhuizen binnen nu en drie jaar. Daarvan zoeken 150 respondenten naar nieuwbouw. Ruim driehonderd personen denken er nog over na. Met name jongeren tot dertig jaar hebben verhuiswensen die ze nu niet kunnen realiseren: er is te weinig aanbod in de gewenste prijsklasse. Eén van de gemeentelijke aandachtsgebieden is daarom het betaalbaar bouwen voor starters, onder de 200.000 euro. Wat daarbij ook kan helpen is het bevorderen van woningbouwplannen die voor doorstroming van inwoners zorgen die nu in een betaalbare huur- of koopwoning wonen.

Bijna 250 mensen willen de huidige woning aanpassen binnen drie jaar, terwijl ruim 300 respondenten hier nog over nadenken. Het energiezuiniger maken van de woning is voor hen een issue. Vooral de groep tussen 50 en 65 jaar wil het huis geschikt maken voor hun toekomst als oudere inwoner. Woningen waar wonen en zorg makkelijk kunnen worden gecombineerd is daarom een ander aandachtspunt van de gemeente.

De krapte op de woningmarkt in Berkelland vraagt om een verdere verruiming en versnelling van de woningbouwopgave. In de elf kernen worden daarom de komende jaren tussen de 700 tot 750 woningen gebouwd, waaronder 125 specifiek gericht op wonen en zorg. Waar wordt dan gebouwd? De gemeente ziet mogelijkheden voor locaties waar panden leegstaan, waar ongewenste bedrijvigheid is of waar een gebied verloedert. Bijvoorbeeld leegstaande panden in de winkelgebieden. Of nieuwe locaties, binnen de kernen en aan de randen ervan. Wethouder Van der Neut: “Er is veel vraag vanuit onze eigen inwoners. Daar zetten we ons volop voor in, maar het zou ook mooi zijn als er ook ruimte komt om nieuwe inwoners te verwelkomen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden