Oproep OBL om kritisch te kijken naar voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

BERKELLAND - Het is alweer zes jaar terug dat de Raad van State het toenmalige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Berkelland terugverwees naar de tekentafel. Ook het plan van 2016 haalde de eindstreep niet. Inmiddels ligt er een nieuw ontwerp ter inzage, het Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020. Politieke partij OBL laat bij monde van Bennie Morsink weten dat er te weinig ruchtbaarheid aan het plan wordt gegeven. De partij doet een dringende oproep naar de inwoners van Berkelland om vooral kritisch naar het nieuwe plan te kijken.

Door Rob Weeber

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 ligt samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage. Een bestemmingsplan regelt wat en waar gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik toegestaan is. Het nieuwe plan vervangt de nog bestaande bestemmingsplannen van de vier voormalige gemeenten. “Zo’n plan regelt feitelijk de toekomst van de bewoners van het buitengebied,” legt Morsink uit, “en daarom zou de gemeente er veel mee ruchtbaarheid aan moeten geven. Boeren die opvolgers hebben, zullen bijvoorbeeld willen weten of ze kunnen uitbreiden of hun woning kunnen splitsen. Boeren die willen stoppen, zullen misschien wel willen weten of woningbouw is toegestaan. Er zijn dus diverse belanghebbenden in het buitengebied die mogelijk gedupeerd kunnen worden in hun toekomstplannen. Het is daarom zaak dat iedereen zijn eigen toekomstvisie toetst aan het plan en tijdig zijn of haar eventuele tegengeluid laat horen.”

Bouwblok wordt ingetrokken
Een van de veranderingen in het nieuwe plan is volgens Morsink het loslaten van het bouwblok. Het bouwblok is de bestaande maatvoering waarbinnen boerenbedrijven mogen uitbreiden. De nieuwe standaard wordt de bestaande bebouwing. Voor uitbreidingsplannen moet dan een procedure worden opgestart. OBL pleit in dit geval voor een norm in vierkante meters. Positief vindt hij de verruimde woningregeling, hoewel dat volgens OBL veel te lang geduurd heeft. Verder pleit hij voor de zogenaamde ‘Rood voor Rood’-regeling (een regeling waarvoor men een bouwkavel krijgt in ruil voor afbreken van agrarische bijgebouwen en saneren van asbest; red.) die wel in Twente is toegestaan, maar niet in Berkelland.

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020, inclusief alle bijlagen, ligt van 29 oktober tot en met 23 december ter inzage in de publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Het is daar op afspraak in te zien. Digitaal kan men terecht op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. De plannen met de bijlagen zijn ook te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bijbehorende identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0001.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden