Vier zonneparken vergund in Berkelland
<p>Niet iedereen is evenblij met de zonneparken, getuige dit bord bij de Boksveenweg. Foto: Rob Stevens</p>

Niet iedereen is evenblij met de zonneparken, getuige dit bord bij de Boksveenweg. Foto: Rob Stevens

Vier zonneparken vergund in Berkelland

BERKELLAND - Het gaat nu hard met de zonneparken. Het is iedereen inmiddels wel duidelijk dat overheden inzetten op vergroening van de energievoorziening. Om zo de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer, en de daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde, een halt toe te roepen. In dat kader heeft ook Berkelland zichzelf energiedoelstellingen gesteld. Wethouder Marijke Van Haaren is dan ook verheugd dat afgelopen week vier vergunningen voor zonneparken zijn uit gegeven. “Berkelland heeft nu 110 hectare zonNeparken en is zo mooi op weg naar het maximum van 140 hectare dat met de raad is afgesproken.”, aldus de wethouder.

Door Rob Stevens

De omgevingsvergunningen die vorige week zijn verleend betreffen de aanvragen voor zonneparken aan de Ruilverkavelingsweg in Neede, de Boksveenweg in Eibergen, de Eimersweg in Eibergen en aan de Braakmansdijk 2-4 in Haarlo. Vanuit de raad is aangedrongen op participatie van omwonenden in het planstadium. Volgens de wethouder is dat ook gebeurd. Van Haaren: “Vooral op het vlak van inpassing van de zonneparken in de omgeving. Bijvoorbeeld door de hoogte van de panelen aan te passen, of de onderlinge afstand. Verder worden wallen en singels geplaatst om de parken aan het oog te onttrekken.”

De gemeente Berkelland en de regio Achterhoek hebben de intentie om in 2030 energieneutraal te zijn. In het gemeentelijk RODE rapport (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking) staan de gemeentelijke randvoorwaarden waaraan een plan voor windmolens of een zonnepark moet voldoen. Een eerdere versie is in mei van dit jaar geëvalueerd en aangescherpt door de raad. Er zal maximaal 140 hectare aan zonneparken in Berkelland worden vergund. Verder wordt van de initiatiefnemer een intensievere participatie van omwonenden verwacht. Omwonenden moeten (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject. De vier aanvragen waar het hier om gaat vallen onder het oude minder strenge participatie-regime. Op elk van de projecten zijn wel reacties gekomen van omwonenden die tot aanpassingen hebben geleid. Vooral op het vlak van 'inpassingen van de parken in de omgeving', zoals de wethouder aangaf. Onder het nieuwe RODE-regime, er is nog ruimte voor dertig hectare, zal nóg meer rekening gehouden hebben moeten worden met de wensen van omwonenden. Niet iedereen is blij met de 'verrommeling' van landschappelijk Achterhoeks groen door industriële parken vol met zonnepanelen.

De capaciteit van het elektriciteitsnet was steeds een issue bij de opwekking van grote hoeveelheden duurzame energie. Wat in dit geval volgens Van Haaren voor Berkelland een voordeel is, is de geografisch gunstige spreiding van de aanvragen voor zonneparken over het gebied en de mazzel dat Berkelland de beschikking heeft over drie verdeelstations terwijl er in de hele Achterhoek maar acht staan. In totaal zijn nu elf parken vergund en er is nog één aanvraag in procedure. Het grootste zonnepark is achttien hectare groot en komt aan de ruilverkavelingsweg in Neede. De kleinste van anderhalve hectare ligt aan de Hekweg in Borculo op een bedrijventerrein. De meeste zonneparken zijn rond de tien hectare groot. Een substantieel deel van het rendement bestaat uit subsidie. De exploitatieduur van de parken hebben een looptijd tussen de 25 en 30 jaar. Na deze termijn moeten de gronden worden opgeleverd in de oorspronkelijke staat.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden