Milieueffecten bestemmingsplan buitengebied Berkelland voldoende beschreven

BERKELLAND - Het milieueffectrapport van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Berkelland is compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Er is in het rapport vooral aandacht voor de invloed van veehouderijen op kwetsbare natuur, en mogelijkheden om negatieve effecten te voorkomen. De gemeente Berkelland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan geeft onder andere kaders en randvoorwaarden voor uitbreidingen van veehouderijen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

In het rapport is nagegaan of en hoe negatieve effecten op kwetsbare natuur kunnen worden voorkomen. Vooral de vele veehouderijen in Berkelland veroorzaken deze effecten, door de uitstoot van stikstof. In het rapport is gezocht naar oplossingen die bedrijfsontwikkeling mogelijk maken, zonder toename van de stikstofuitstoot. Daaruit blijkt dat veel bedrijven kunnen uitbreiden onder de voorwaarde dat zij vergaande staltechnieken toepassen die de uitstoot beperken. De Commissie beveelt aan om deze informatie te gebruiken om kansen en knelpunten voor natuur ook gedetailleerder in beeld te brengen. Daarmee kan de gemeenteraad specifieker regels vaststellen om natuurwaarden te beschermen en eventuele knelpunten aan te pakken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden