Jacqueline Bussink. Foto: Wilco van Wijck
Jacqueline Bussink. Foto: Wilco van Wijck

D66-raadslid Jacqueline Bussink draagt zetel over

Algemeen

BERKELLAND - Verandering in de privésfeer hebben Jacqueline Bussink (52) uit Noordijk doen besluiten om na elf jaar het D’66 raadslidmaatschap om te zetten in een commissielidmaatschap. Daarbij maakt ze tevens plaats voor nieuwkomer Marc Berends die vanaf de komende raadsvergadering van 16 maart het stokje zal overnemen.

Door Rob Weeber

Al voor haar toetreding tot de raad in 2010 was ze als bestuurslid betrokken bij D’66. Na haar intreding zette ze zich hoofdzakelijk voor het sociaal domein in. In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de Wmo, Jeugdzorg en uitvoering van de Participatiewet bij de gemeenten neergelegd. Dat leidde in veel gemeenten tot tekorten, mede door verkeerde keuzes. Ook Berkelland zou zich ‘rood rekenen’. De uitvoering leidde in Berkelland tot een miljoenentekort in 2018, hoofdzakelijk doordat de gemeente onvoldoende zicht had op de oplopende tekorten in de zorg.

We zijn terug bij af
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat Berkelland nu voor een flinke bezuinigingsoperatie staat. Alleen al in het sociaal domein gaat het om zo’n 3 miljoen euro. “De keuze die Berkelland destijds maakte, samenwerking met andere gemeenten, was niet de beste. Gemeenten die het achteraf gezien wel goed deden, hadden meer lef, investeerden in samenwerking met de zorgaanbieders en bouwden direct al een goede relatie met hen op. In onze gemeente is veel tijd en geld opgegaan in het experimenteren met ‘Ondersteuning Thuis’. Op basis van resultaatafspraken en het verrichten van meer handelingen door de thuiszorgmedewerkers zouden kosten bespaard kunnen worden. Dit is een doodlopende weg gebleken en inmiddels zijn we weer terug bij af,” aldus Jacqueline.

Slechte aanpak
Bij D’66 staat de eigen regie voorop. De partij is van mening dat het huidige beleid niet tot een betere en goedkopere zorg gaat leiden. “We maken ons zorgen over het nieuwe inkoopbeleid waarbij de grotere partijen de voorkeur krijgen. Echter, zij schakelen vervolgens weer de kleinere aanbieders in. Dat werkt dus kostenverhogend en kan ten koste van de kleinere aanbieders gaan. Kleine aanbieders kunnen wel efficiënter en goedkopere zorg op maat leveren. Ook de bezuinigingen op de PGB vinden wij een slechte aanpak. Uitwassen mogen aangepakt worden, maar een algeheel ontmoedigingsbeleid leidt alleen maar tot een duurdere zorg en druist bovendien in tegen onze visie op eigen regie houden.”
De keuze voor het commissielidmaatschap is bewust gemaakt, zodat haar expertise niet verloren gaat voor de partij. “D’66 is een leuke partij en heeft inhoudelijk een goede fractie. Ik voel me daar thuis. Voordeel van een landelijke partij is ook dat je lokale thema’s bij een landelijke fractie kunt aankaarten. De zorg voor zorg gaat alleen maar toenemen, zeker ook door de uitwerkingen van de coronacrisis.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede