Marc Berends, raadslid voor D66 in de Berkellandse gemeenteraad. Foto: Rob Weeber
Marc Berends, raadslid voor D66 in de Berkellandse gemeenteraad. Foto: Rob Weeber

Marc Berends benoemd tot raadslid namens D66

Algemeen

BERKELLAND - Na het vertrek van Jacqueline Bussink was het dinsdag 16 maart de beurt aan Marc Berends om namens D66 als raadslid geïnstalleerd te worden. Bij de vorige verkiezingen in 2018 kwam D66 letterlijk enkele stemmen tekort voor de vijfde zetel, waardoor Marc in de wachtkamer moest plaatsnemen. Maar nu kan hij zijn ambities waarmaken op de terreinen bestuur en ruimte, woonkwaliteit en duurzaamheid.

Eens Eibergen altijd Eibergen, lijkt het devies voor hem en zijn gezin. Marc (1975), evenals zijn vrouw, zijn er groot geworden. Hijzelf woont er zijn hele leven al. Het dorp gaat hem dan ook aan het hart en hij zal zich er altijd voor blijven inzetten. “Natuurlijk zit ik voor geheel Berkelland in de raad, maar ik blijf me ook inzetten voor Eibergen. Een grote wens van mij is bijvoorbeeld de Burgemeester Wilhelmweg (oude N18) in Eibergen meer een verbindingsweg tussen Eibergen West en Oost te laten zijn in plaats van een scheidingsweg. Er gaat bovendien nog teveel sluipverkeer over.”

Berends komt van huis uit niet uit een politiek nest. Er werd wel over gepraat, maar het was geen overheersend thema. Zijn bemoeienis met de politiek is meer een doorgroei vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hij werd lid van D66, kwam een keer op een bijeenkomst en werd uiteindelijk enthousiast. “Toen ik voor de lijst werd gevraagd, heb ik mijzelf wel afgevraagd of ik dit wilde. Uiteindelijk heb ik ja tegen mezelf gezegd en ben ik ervoor gegaan. De teleurstelling in 2018 heeft me aan de andere kant ook weer drie jaar de tijd gegeven om als commissielid in het vak van raadslid te groeien.”

Berends voelt zich helemaal thuis bij D66. Het is een landelijke partij, waarmee je als lokale fractie bepaalde landelijke thema’s deelt, zoals duurzaamheid en onderwijs. Maar D66 Berkelland is ook echt een plaatselijke partij, met plaatselijke thema’s als afvalstoffenbeleid en woningbouw. “Naast de opbouw van de inhoudelijk kennis over mijn portefeuille, de dossierkennis, wil ik vooral ook in gesprek blijven met de inwoners van Berkelland. We discussiëren er intern veel over, hoe betrek je de inwoners bij de besluitvorming. We kunnen mooie plannen maken en deze uitvoeren, maar als je in het voortraject de inwoners er onvoldoende bij betrokken houdt, dan verbreek je de verbinding tussen de inwoners en de politiek. Je moet zichtbaar en in gesprek blijven. Dat zie ik als een mooie uitdaging.”

Hij werkt al zestien jaar bij ProWonen en kent de woningmarkt goed. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat hij woonkwaliteit in de portefeuille heeft. D66 is een uitgesproken voorstander van een woonbeleid op maat. “Een goed woonbeleid is gelaagd en creëert doorstroming. Er moet aanbod zijn voor starters, ook via nieuwbouw, en voor doorstromers. Onze visie is dat Berkelland moet bouwen om weer een goed huisvestingsklimaat te krijgen voor iedereen.” Ook het dossier energietransitie is met veel emotie omgeven. Het plan RODE ligt inmiddels onder een vergrootglas, terwijl Berkelland wel een energie-opwekambitie heeft. “We moeten het beleid herijken, niet alles kan overal. Het gaat niet alleen om wind en zon. Ook de afkoppeling van hemelwater van het riool en wijkvergroening bijvoorbeeld zijn thema’s die spelen binnen de bredere klimaatdiscussie."

Hij is realistisch en erkent dat ook politici vragen en twijfels hebben. Van zogenaamde ‘kadaverdiscipline’ binnen een partij moet hij niets hebben. “Gelukkig hebben we een open fractie, waarbinnen over alles gediscussieerd kan worden. Maar dat betekent niet dat je geen twijfels mag hebben over bepaalde standpunten. Twijfels zijn juist goed. Het dwingt je om nog eens goed na te gaan voor wie je het doet en of je op de goede weg zit. Afstemming met dorpsraden vooraf bijvoorbeeld is een uitermate probaat middel om binnen de partij uiteindelijk tot oordeelsvorming, tot een consensus te komen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede