Optocht over plein Sterrenpalet. Foto: PR

Optocht over plein Sterrenpalet. Foto: PR

School en kerk vieren samen Palmpasen en steunen goede doel

Algemeen

EIBERGEN - Zondag 28 maart is het Palmpasen. Op deze zondag, een week voor Pasen, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Kinderen maken vaak een Palmpasenstok, die het lijdensverhaal van Jezus symboliseert. Dit jaar werd het feest op IKC het Sterrenpalet in Eibergen extra groots gevierd met een Palmpasenstok actie voor Stichting het Vergeten Kind.

Ieder jaar nodigt de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken kinderen uit om een Palmpasenstok te maken in De Huve. Helaas was dat, net als vorig jaar, niet mogelijk. Ook het jaarlijkse bezoek aan de kerk, De Oude Mattheüs, waar een ontdekkingstocht voor leerlingen is georganiseerd of een eigen gemaakte expositie wordt geopend, kon dit jaar niet doorgaan. Daarom bedacht de jeugdraad van de kerkelijke gemeente, die al sinds 2010 samenwerkt met de school, een ander plan. Samen wilden zij Palmpasen vieren en Palmpasenstokken maken voor het goede doel. De Diaconie van de Protestantse Gemeente doneert namelijk voor elke stok €15,- aan Stichting het Vergeten Kind.

De gehele onderbouw van IKC het Sterrenpalet heeft aan deze actie heeft meegedaan. Maar ook groep 8 heeft een steentje bijgedragen door te helpen met het maken van de stokken. Daarna werd er in de groepen 0 tot en met 4 geknutseld en versierd. Met groene takjes die staan voor de juichende mensen die zwaaiden met palmtakken toen Jezus op een ezel de stad in reed. Bakkerij Boenders zorgde voor de broodhaantjes die symbool staan voor het brood dat Jezus at toen hij voor de laatste keer met zijn vrienden at. Daarna volgde er buiten op het schoolplein een Palmpasenoptocht.

173 kinderen hebben met deze actie een bedrag bijeengebracht van 2595 euro. De opbrengst gaat naar Stichting het Vergeten Kind. Zij helpen kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

Optocht over plein Sterrenpalet. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant