Afbeelding

Lezers schrijven | GroenLinks en Energiebeleid Berkelland

Algemeen

GroenLinks en Energiebeleid Berkelland

Onze planeet bevindt zich in een ernstige en levensbedreigende klimaat- en biodiversiteitscrisis. Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beheersen en tegen te gaan moeten er in ons beleid op alle niveaus concrete maatregelen worden genomen én uitgevoerd! Méér dan we op dit moment doen.

De gemeenteraad in Berkelland heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om te stoppen met het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. De fractie van GroenLinks heeft tegen de motie gestemd en wil over dit onderwerp de volgende verklaring afgeven

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen is het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonneweides onvermijdelijk. GroenLinks heeft er altijd voor gepleit dat de gemeente de regie zou nemen over dit proces. Het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonneweides moet zorgvuldig gebeuren. De meeste partijen in de raad vonden dat de gemeente alleen maar een toezichthoudende rol zou moeten hebben. De markt zou zijn werk wel doen. Die regie was niet noodzakelijk. Dit alles heeft geleid tot ontevreden en protesterende inwoners. Tijd dus voor de gemeente om de regie te nemen! Maar nee, nu vinden de meeste partijen dat we moeten stoppen.

Men is bang om de inwoners te vertellen dat we niet zonder windmolens en zonneweides kunnen als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Wij willen die verantwoordelijkheid wel nemen. CO2- neutraal en biodiversiteit zijn twee aspecten van hetzelfde doel: het stoppen van de klimaatverandering, zodat we een robuuste en leefbare aarde houden, noodzakelijk om als mens te kunnen overleven. Zorgvuldig inpassing van windmolens en zonneweides is daar een noodzakelijk instrument voor.

De volledige verklaring vindt u op onze website https://berkelland.groenlinks.nl/home .


GroenLinks Berkelland

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede