Jacqueline Kremer, die het een eer vond als gastvrouw te mogen optreden. Foto: Tanja Bouwhuis

Jacqueline Kremer, die het een eer vond als gastvrouw te mogen optreden. Foto: Tanja Bouwhuis

Jubilerend Humanitas krijgt digitaal bezoek van Koningin Máxima

Algemeen

‘Jullie doen heel belangrijk werk!’

Door Liesbeth Spaansen

ACHTERHOEK - Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagmiddag 19 mei een digitaal werkbezoek aan Vereniging Humanitas. De koningin toonde enorme interesse in de ervaringen van de coördinatoren van de verschillende projecten en vrijwilligers en deelnemers als maatjes. Jacqueline Kremer uit Winterswijk, Consulent Maatschappelijke Activering voor de Humanitas afdelingen Oostelijke Achterhoek en Achterhoek West begeleidde als gastvrouw de gesprekken.

Een bijzonder welkom en de felicitaties voor haar verjaardag waren voor Hare Majesteit. De landelijke vrijwilligersorganisatie, met op dit moment 20.000 vrijwilligers die zich inzetten om 70.000 deelnemers te helpen, viert dit jaar ook feest, het 75-jarig jubileum. “Het is fijn dat we er kunnen zijn voor de mensen”, spreekt Jacqueline Kremer haar dank uit om met dit digitaal bezoek het jubileumjaar te mogen afsluiten.
Tijdens het werkbezoek werd in vier gespreksronden aandacht besteed aan vier verschillende Humanitasprojecten, verdeeld over heel Nederland. Deze lopen ook in de Achterhoek.

Thuisadministratie
Over ‘Get a Grip’ legde coördinator bij Humanitas Maaike Pardieck het belang uit van financieel grip krijgen door jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar. Daarbij is vertrouwen en het hebben van een klik belangrijk om samen aan de slag te kunnen gaan met inkomsten en uitgaven, toeslagen aanvragen en sparen.

Een deelnemer was door vrienden op de organisatie gewezen, een andere vertelde de koningin dat hij over Humanitas te weten kwam via sociale media. Een maatje reageerde op een krantenoproep en werd vrijwilliger om zijn ervaringen te kunnen overdragen. Door hun maatjes leerde de ene deelnemer hoe prioriteiten te stellen en de ander kreeg financieel overzicht, zelfredzaamheid, leerde sparen en kreeg structuur. Daarnaast leerden zij beide over zichzelf en van elkaar.

Koningin Máxima luisterde geïnteresseerd naar hoe de deelnemers Humanitas hadden gevonden en hoe de Humanitasvrijwilligers de deelnemers geholpen hadden. Hare Majesteit besefte dat niet iedereen financiële educatie thuis krijgt. Ze zou liefst willen dat als iemand iets wil kopen, thuis leert of dat wel of niet kan. Eenmaal de financiën op orde, zo gaf ze aan, is dat van invloed op je verdere leven. Het ‘Train the trainer’ moet niet worden onderschat. Zo leerde zij zelf meer Nederlands tijdens het helpen met wiskundehuiswerk.

Thema eenzaamheid
Coördinator Annemieke Mulder vertelde dat het maatjesproject ‘Humanitas Tandem voor Ouderen’ zich richt op mensen die eenzaam zijn. Humanitas krijgt via netwerk- of welzijnsorganisaties namen door, waarna een thuisgesprek kan plaatsvinden. Als duidelijk is welke behoefte er is, wordt een vrijwilliger aan iemand verbonden. Zo ontstaan nieuwe ontmoetingen, wordt eenzaamheid verholpen en kunnen deze ouderen weer deelnemen aan de samenleving.

Een van de vrijwilligers bekende dat de eenzaamheid van ouderen haar had aangegrepen en na googlen kwam ze in contact met Humanitas. Zij wil graag iemands leven verlichten en gaat graag met haar maatje koffie drinken, kletsen of knutselen en welzijnsmiddagen bezoeken; al ligt nu vanwege corona alles stil. Haar maatje gaf aan elke week uit te kijken naar het bezoek.

De oudere dame die door bridgevrienden was aangemeld bij Humanitas, gaat graag met haar maatje, eveneens van zekere leeftijd, naar buiten en leggen bezoeken af. Ze hebben, doordat beide gereisd hebben, elkaar veel te vertellen.

Over opvoeden en opgroeien
Over ‘Humanitas Jongerenmaatjes’ vertelde coördinator Sonja van Herk hoe de matching tot stand komt, namelijk via Homestart die gezinsondersteuning verleent, maar ook via ouders of school worden jongeren aangemeld. Match koppelt maatjes aan de jongeren die eenzaam zijn, autisme of adhd hebben of met andere problemen zitten. Zij gaf aan dat er vrijwilligers zijn in alle leeftijdscategorieën, die na een vijfdaagse training aan de slag gaan. Vaak denken ze dat ze niet zoveel meer doen dan een wandeling maken, maar juist tijdens die wandelingen worden gesprekken gevoerd, kunnen gevoelens worden geuit, wordt geleerd om met emoties om te gaan, ervaringen worden gedeeld en sociale contacten opgebouwd.

Koningin Máxima was begripvol naar de jongeren toe. Ze begreep heel goed dat je niet altijd alles bij je ouders kwijt wil of kan en dat corona ervoor heeft gezorgd dat contacten moeilijker zijn geworden en hun werelden juist veel kleiner. Ze bedankte de jongeren dat zij zo open waren.

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
Humanitascoördinator Katja Kiepe nam het woord over het thema ‘Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers’ en legde de noodzaak uit voor het begeleiden en maatschappelijk ondersteunen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De nieuwkomers gaven aan die zaken lastig te vinden omdat zij niemand kenden. Het was overdonderend allemaal en waren blij voor het advies van de gemeente voor hulpmogelijkheden bij Humanitas. Na eerst praktische zaken zoals een financiële weg vinden in de nieuwe woonplaats en winkels voor de inrichting van een vaak leeg huis, kwam later hulp voor de geestelijke zorg erbij: het leren van de taal, vinden van werk en school.

Hare Majesteit vindt het wel een verrijking om te leren over andere culturen en vond de deelnemers vooral dapper en inspirerend. Haar advies was om vooral te blijven oefenen met de taal.

Besluit
Hare Majesteit Koningin Máxima bedankte de vrijwilligers van Humanitas voor hun inzet: “Jullie doen heel belangrijk werk!” Zij feliciteerde de jubilerende vrijwilligersorganisatie met het jubileum en wenste er nog 75 jaar bij, maar met meer vrijwilligers en dan nog krachtiger!

Na de afsluiting van het digitaal bezoek van Koningin Máxima kwamen alle deelnemers in beeld. Voorzitter van het hoofdbestuur René Peters complimenteerde hen voor de goede verhalen en het van elkaar leren. Vooral de inzet van Hare Majesteit en de manier waarop zij met de deelnemers van gedachten wisselden, hadden indruk gemaakt.

Terugblik
Gastvrouw Jacqueline Kremer kijkt met voldoening terug op het bezoek. “Ik vond het een hele mooie bijeenkomst. Het karakter van ons werk werd goed belicht aan Hare Majesteit. Vooral de wederkerigheid van ons werk. Je spant je in voor een ander en je leert daar ook zelf veel van. Dat gaf iedereen aan die in beeld kwam. Ik vond het mooie persoonlijke gesprekken en er was echt aandacht voor elkaar en vanuit Koningin Máxima. Het was heel waardevol en eervol om gastvrouw te mogen zijn.”

Jacqueline Kremer, die het een eer vond als gastvrouw te mogen optreden. Foto: Tanja Bouwhuis
Gastvrouw Jacqueline Kremer, coördinatoren, deelnemers en vrijwilligers van Humanitas in gesprek met Koningin Máxima. Foto: RVD
Gastvrouw Jacqueline Kremer, coördinatoren, deelnemers en vrijwilligers van Humanitas in gesprek met Koningin Máxima. Foto: RVD

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede