<p>De nieuwbouw, met de studio's. Foto: Artist's impression</p>

De nieuwbouw, met de studio's. Foto: Artist's impression

Woonzorgvoorziening op plek basisschool De Driesprong

Studio’s in Eibergen voor mensen ‘met geheugenproblemen’

Door Rob Stevens

EIBERGEN - Op de plek van de oude basisschool De Driesprong in Eibergen komen twintig studio’s voor mensen ‘met geheugenproblemen’ zoals dementie. Dagelijks Leven, een landelijke zorgorganisatie, wil zo’n woonzorgvoorziening realiseren aan de Beukenlaan. Wethouder Maikel van der Neut is er blij mee: “Het college van B&W staat positief tegenover deze plannen.”

Dagelijks Leven is een landelijke zorgaanbieder met ruim zeventig locaties verspreid over heel Nederland. In een kleinschalige setting kunnen daar mensen met dementie worden opgevangen. In Eibergen gaat het om de bouw van twintig studio’s, ook in een kleinschalige setting. Mensen die niet langer meer zelfstandig thuis kunnen wonen en gebaat zijn bij een vertrouwde en beschermde woonomgeving krijgen er  24-uur per dag, even dagen per week begeleiding, verzorging en verpleging.
Het college van B&W is positief over het initiatief. De vergrijzing neemt ook in de gemeente Berkelland toe, waardoor de vraag naar woon-zorgcombinaties naar verwachting tot 2050 zal blijven stijgen. Er is nu al een tekort aan locaties voor wonen met 24-uurs zorg. Veel Berkellanders komen nu noodgedwongen terecht in omliggende gemeenten.

Beleid
Wethouder Maikel van der Neut: “Berkelland zet daarom beleidsmatig in op de ontwikkeling van woon-zorglocaties. We willen meer diversiteit in huisvesting voor mensen met een zorgvraag, ingegeven door de verschillen in zorgbehoeften, in achtergronden, in besteedbaar inkomen en eigen vermogen.”
Van der Neut verwacht dat er op de plek van de Driesprong ook nog ruimte overblijft voor de bouw van drie à vier starterswoningen. Er worden voorbereidingen gestart voor de definitieve verkoop van de Beukenlaan 1 aan Dagelijks Leven.
De zorgorganisatie kan plannen gaan maken. De buurt wordt betrokken bij de uitwerking daarvan. Het bestaande pand dat al langer leegstaat wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw met twee bouwlagen. Van der Neut hoopt dat eind 2022 de schop in de grond kan. Dat zou betekenen dat het jaar daarop de nieuwe woon-zorg-voorziening in gebruik kan worden genomen.

Vergrijzing
Er is een toenemende behoefte aan de combinatie van wonen en zorg. Dat heeft alles te maken met demografische ontwikkelingen. Nederland vergrijst en mensen blijven langer thuis wonen, soms met hulp van mantelzorgers en/of professionele hulp aan huis. Ook in Berkelland zijn veel plannen voor de bouw van levensbestendige woningen, om zo de toenemende zorgkosten te beperken. Het effect is wel dat als mensen dan uiteindelijk toch hun huis (moeten) verlaten de behoefte aan extra ondersteuning veelal groter en meer acuut is.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden