<p>Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: PR</p>

Het gemeentehuis van Berkelland. Foto: PR

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ in volgende fase

BERKELLAND - De gemeente wil voor het gehele buitengebied van Berkelland toe naar één nieuw bestemmingsplan. De afgelopen tijd zijn de reacties die binnen zijn gekomen op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020 doorgenomen en verwerkt waar dat kon. Ook de aandachtspunten van de commissie voor de milieueffectrapportage op het ontwerp-milieueffectrapport (Plan MER) zijn verwerkt. Een geactualiseerde planologische regeling voor het gehele buitengebied van Berkelland kan daarmee een volgende fase in.

‘Gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied, omdat nu nog elke kern een eigen bestemmingsplan voor het buitengebied heeft. Met het nieuwe bestemmingsplan kan zij beter aansluiten bij de huidige wetgeving en beleid en bovendien tegemoetkomen aan de wettelijke verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen. 

Ook richt het nieuwe bestemmingsplan in wording zich op het behoud en waar mogelijk de ontwikkeling van de kwaliteiten die het plangebied nu heeft.  

Van 29 oktober tot en met 23 december 2020 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ en het bijbehorende Plan-MER ter inzage gelegen. Tijdens en na deze inspraakperiode zijn in totaal 344 inspraakreacties ingediend. Ook heeft Berkelland vanuit het bestuurlijk vooroverleg tien reacties ontvangen van instanties en organisaties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening. Deze inspraakperiode heeft niet geleid tot grote veranderingen. Reacties die binnen zijn gekomen, gingen onder andere over aanpassingen vanwege veranderde wetgeving en beleid, wensen tot verduidelijking en toekomstplannen van gebruikers. 

Wethouder Gerda ter Denge: “Berkelland is voor het buitengebied echt toe aan één nieuw bestemmingsplan dat actuele en duidelijke kaders geeft voor wat kan. Daar werken we hard aan. Nu we de fase ingaan van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan komt ons einddoel in zicht, maar we willen niet struikelen voor de finish. Voor het laatste gedeelte van dit proces gaat zorgvuldigheid dan ook voor snelheid.”

Reactie
Van 14 oktober tot en met 24 november legt de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ voor iedereen ter inzage. Iedereen kan tijdens deze terinzagelegging een reactie geven door zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken op het gemeentehuis. Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen zienswijzen. De gemeenteraad betrekt de inhoud van de zienswijzen bij zijn besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan is de tweede stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’. 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden