Oplevering Buurserbeek. Foto: PR Waterschap Rijn en IJssel
Oplevering Buurserbeek. Foto: PR Waterschap Rijn en IJssel

Klimaatextremen opvangen in nieuwe Buurserbeek

REGIO - De Buurserbeek is aangepast zodat het gebied beter bestand is tegen extreme droogte, maar ook extreme regenval. De afgelopen maanden is de Buurserbeek in en om het landgoed Lankheet ingericht als een natuurlijk beekdal met een waterbergingsgebied, een vloeiweidensysteem en natuurlijk aangelegde oevers. Dit zorgt voor meer ruimte voor water, natuur, recreatie en een betere waterkwaliteit. 

Het project werd vrijdag 1 oktober officieel opgeleverd door de samenwerkende partijen Provincie Overijssel, Landgoed Het Lankheet, vrijwilligers Het Lankheet, Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel.
Extremen opvangen De Buurserbeek is in het verleden vooral ingericht op het snel afvoeren van water. Door de verandering van klimaat krijgt de beek nu behalve met extreme pieken in de waterafvoer ook te maken met extreme droogte. Door de beek (traject tussen Oostendorper Watermolen en Rietmolen) in zijn oorspronkelijke, kronkelende vorm terug te brengen krijgt het water langer de kans om in de bodem te zakken. De oude Buurserbeek blijft in zijn huidige vorm bestaan en kan bij zware regenval worden gebruikt voor waterberging.

Natuurlijk beekdal
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan de waterkwaliteit en natuur in en om de beek. Grote delen van de beek zijn omgevormd naar een natuurlijk beekdal met meer ruimte voor water en natuur. Binnen dit traject zijn waar mogelijk kades verwijderd waardoor het beekdal natuurlijke barrières krijgt en gronden bij hoge waterstanden kunnen overstromen.
De Buurserbeek en het omliggende gebied is bovendien een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt. De historische relatie tussen de Buurserbeek en de vloeiweiden heeft om deze reden een eigen kunstwerk gekregen nabij de Veddersweg. Deze werd onthuld en in gebruik genomen door waterschapsbestuurder Antoinet Looman en leerlingen van basisschool Honesch. Vrijwilligers van Het Lankheet gaven daarnaast een demonstratie van het traditionele vloeiweidensysteem.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden