Sporthal 't Rikkenhage. Archieffoto: Jan Hendriksen

Sporthal 't Rikkenhage. Archieffoto: Jan Hendriksen

Ingezonden-briefschrijver lijkt niet te bestaan

Algemeen

LICHTENVOORDE/RUURLO – In Achterhoek Nieuws Berkelland, editie Ruurlo/Borculo, verscheen vorige week een ingezonden brief van ‘Gerrit Jan Hiddink uit Ruurlo’, omtrent de locatie van de nieuwe Ruurlose sporthal. In deze brief werden partijen/personen genoemd en enkelen van hen voelden de behoefte om in gesprek te komen met de schrijver van deze brief.

Door onze redactie

In een poging om de partijen bij elkaar te brengen voor een gesprek bleek dat de brief zeer waarschijnlijk onder een schuilnaam is geschreven. Voor de redactie van Achterhoek Nieuws uiteraard ook reden om er verder in te duiken. Bij nader onderzoek kwam de redactie inderdaad niet uit bij ‘Gerrit Jan Hiddink uit Ruurlo’ maar bij een ‘andere inwoner’ van Ruurlo. Geconfronteerd met het sterke vermoeden dat zijn naam onder de ingezonden brief had moeten staan en dat de naam van de briefschrijver een fictieve naam moet zijn geweest, antwoordde deze dat hij ‘wel vaker dingen las die onder een schuilnaam zijn geschreven.’ Hij bekende wel de sporthal-discussie te volgen en dat hij signaleerde dat er van verschillende kanten van alles wordt gezegd wat niet deugt. En dat sommige partijen het hebben over polarisatie, maar naar zijn oordeel zich daar zelf ook schuldig aan maken.
Op de vraag of hij het niet beter zou vinden dat de partijen met open vizier met elkaar het debat zouden voeren, liet hij weten geen behoefte te hebben aan een gesprek bij een (spreekwoordelijke) kop koffie. Hij ontkende echter vervolgens iets met de brief te maken te hebben. “Het kan iedereen geweest zijn, toch? Wijst het onderzoek naar mij? Ik heb geen zin hier op te reageren.”
Maar of hij het wel eens was met de inhoud van die brief? “Ik heb geen behoefte daar iets over te zeggen.”

De redactie van deze krant betreurt uiteraard dat op deze manier het (politieke) spel wordt gespeeld in het sporthal-dossier. Hoewel we zeker zijn de persoon achter de brief te hebben achterhaald, maken we de naam niet bekend. Wel vinden we dat men zich niet op een dergelijke manier in een debat hoort te mengen. Een discussie als deze dient in de openbaarheid te worden gevoerd, met respect naar de andere partijen en standpunten; het zou voor Ruurlo en de sporters, die van de sportfaciliteiten van het dorp gebruik willen maken, uiteindelijk tot betere sportvoorzieningen moeten leiden, die kunnen zorgen voor juist meer saamhorigheid binnen de gemeenschap. Vanuit de anonimiteit het debat voeren leidt zelden tot constructieve oplossingen, werkt polarisering in de hand en verhoogt het risico op het beschadigen van mensen en organisaties. Dat mag nooit de bedoeling zijn.

Het zwembad-bestuur wil wel een korte reactie geven op de ingezonden brief, bij monde van voorzitter Ineke Weikamp. “Die anonieme berichten, waarmee we ook via social media worden geconfronteerd, komen het proces rond de nieuwe sporthal beslist niet ten goede. Te meer daar veel van die reacties niet op basis van de juiste feiten zijn. Dat maakt het ook heel oneerlijk. Ik snap de mensen wel die ervoor kiezen niet te reageren op anonieme berichten, maar ik wil er ook voor waken dat dan alleen die geluiden blijven hangen, met als gevolg dat zij die anoniem en het hardst schreeuwen straks hun zin krijgen”, stelt Weikamp. “Bovendien vind ik die valse aantijgingen vooral ook heel vervelend voor ons personeel en de vrijwilligers; zoals dat steeds weer wordt beweerd dat het sporthal-project 5 miljoen duurder uitvalt, omdat het bij het zwembad wordt gerealiseerd, vanwege aanpassingen aan de infrastructuur en het zwembad. Dat is pertinent niet waar! Die kostenstijging komt door de gestegen bouwkosten en daar heb je ook bij nieuwbouw op de huidige sporthallocatie mee te maken.”

De brief van ‘Gerrit Jan Hiddink’ was een reactie op de ingezonden brief van Andries Bosma, een week eerder. Bosma wil net als de andere partijen graag het gesprek aangaan met de anonieme schrijver, zo maakt hij in een nieuwe brief (zie pagina 9 van deze krant) kenbaar.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede