Druk met de voorbereidingen voor het creatief zomerprogramma; (vlnr) Joske Elsinghorst, Culturije, Liesette Wetzel, kunstvakdocent en Barbara Bodegom, voorzitter KunstKring Ruurlo. Foto: Rob Weeber
Druk met de voorbereidingen voor het creatief zomerprogramma; (vlnr) Joske Elsinghorst, Culturije, Liesette Wetzel, kunstvakdocent en Barbara Bodegom, voorzitter KunstKring Ruurlo. Foto: Rob Weeber

Creatief zomerprogramma voor senioren

Cultuur

Creatief zomerprogramma voor zestig-plussers

RUURLO - Het was al langer de wens van KunstKring Ruurlo (KKR) om specifiek voor vitale ouderen in de doelgroep 60+ een creatief programma aan te bieden. Nu de coronapandemie grotendeels achter ons ligt, mag er weer samengekomen worden en is de handschoen opgepakt. Samen met Culturije, de werkgroep ‘Ouderen en Veerkracht’ in de gemeente Berkelland en verschillende kunstvakdocenten staat een creatief zomerprogramma voor de maanden juli en augustus gepland.

Door Rob Weeber

De bedoeling is een laagdrempelig aanbod te bieden met vrije inloop. “Het was al langer onze wens om ook andere doelgroepen aan ons te binden,” licht voorzitter KKR Barbara Bodegom toe. “Wij denken dat er voldoende animo is binnen de groep vitale ouderen in de leeftijd van 60-plus om hieraan deel te nemen. Met Culturije geven we nu vorm aan laagdrempelige bijeenkomsten, waar mensen samen kunnen zijn, koffie met elkaar kunnen drinken en aan het creatieve programma kunnen deelnemen. Het bestaat uit onderwerpen als verhalen vertellen, boetseren, tekenen, schilderen en nog veel meer. We bieden ook gelegenheid de expositie ‘De mens in het Landschap’ te bezoeken die de KunstKring organiseert in galerie De Smidse.”

Behoefte
Het programma wordt mede ondersteund door gastvrouwen zoals Riet Tazelaar en kunstvakdocenten zoals Liesette Wetzel. Zij is één van drie kunstvakdocenten die worden ingezet, financieel mogelijk gemaakt door de hulp van Culturije. Volgens Tazelaar voldoet de pilot zeker aan een behoefte. “Ik ben ook lid van het netwerk ‘Ouderen en Veerkracht’ vanuit de gemeente. Daarin signaleren we dat er behoefte is aan contact en activiteiten binnen deze doelgroep. Het zijn veelal mensen met een klein netwerk om zich heen waardoor het contact met anderen (te) beperkt blijft. Bovendien zijn de maanden juli en augustus de zogenaamde ‘stille’ maanden, waarin veel mantelzorgers op vakantie zijn.”

De bedenkers en initiatiefnemers onderstrepen de wens dat het programma ook door de deelnemers zelf kan worden bepaald. Er is weliswaar een eerste programmaopzet gemaakt, maar tijdens de bijeenkomsten zal aan de deelnemers gevraagd worden waar hun wensen liggen. Verder worden er geen eisen aan de deelnemers gesteld. “Het aanbod is geschikt voor iedereen, of je nou wel of niet ervaring hebt met creatieve technieken”, aldus Liesette.

De creatieve activiteiten worden aangeboden op de woensdagen in de maanden juli en augustus, te beginnen op woensdag 6 juli. Van 09.30 tot 10.00 is de inloop en het programma is van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie is Kulturhus Ruurlo, Nieuwe Weg 5, Ruurlo. Bezoekers worden ontvangen in de hal en hoeven zich niet van te voren aan te melden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede