Wim Winkeldermaat. Foto: Rob Weeber
Wim Winkeldermaat. Foto: Rob Weeber

Wim Winkeldermaat verlaat Historische Kring Neede

Cultuur

NEEDE – Na veertien jaar het voorzitterschap van de Historische Kring Neede (HKN) te hebben bekleed, heeft Wim Winkeldermaat vorige maand het stokje overgedragen aan opvolger Hans Niessink. Hij was nog maar net lid van de HKN toen hij door oorzaken gevraagd werd om het voorzitterschap op zich te nemen. “Ik was geen Needenaar van geboorte en wist dus weinig van de historie van het dorp, maar ze zochten een bestuurder.”

De HKN werd in 1978 opgericht, maar zou pas in 2006 een eigen pand kunnen betrekken. Dat werd De Oale Smederieje aan de Borculoseweg. “Dankzij ProWonen konden we de geheel opgeknapte oude smederij van Van Campen betrekken. Het doel was een expositieruimte waardoor de inwoners de weg naar hun eigen historie makkelijker zouden kunnen vinden. Dat doel is niet helemaal gehaald. De werkgroepen namen intrek in de grote ruimte en daarmee verminderden de exposities en vrije inloop. Het archief kwam ook terug en werd in de naastgelegen aanbouw gehuisvest.” 

Flinke ledenaanwas
Terugkijkend op zijn periode als voorzitter is Winkeldermaat van mening dat de HKN een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. “We hebben een flinke ledenaanwas geboekt in die jaren, wat erop duidt dat we onze voornaamste taak goed hebben vervuld, namelijk de geschiedenis van Neede onderzoeken en onder de aandacht brengen. We staan met beide benen in de Needse samenleving en hebben ons steeds aangesloten bij de grote evenementen zoals Jammarkt en de Open Monumentendagen. Daarnaast hebben we relevante en soms zelfs omvangrijke publicaties uitgebracht, waaronder het boek over de steengroeven en de textiel. Verder waren de historische plakplaatjes een groot succes.”

‘Dat was soms
laveren tussen
de standpunten’

Winkeldermaat koos na zijn aanstelling bewust voor een mens-tot-mens gerichte leidinggevende stijl. “De HKN werkt met vrijwilligers en ik vond het belangrijk om als bestuur op een plezierige wijze met hen op te trekken, hen vanuit het bestuur te enthousiasmeren voor het werk wat er gedaan moest worden. Dat was soms laveren tussen de standpunten en wellicht zelfs zijn daardoor sommige zaken minder voortvarend aangepakt, maar dat is achteraf terugkijken.” Een belangrijke vernieuwing die is ingezet, is het onderbrengen van (een deel van) het archief naar het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers). “Als je naar voren kijkt, dan zijn er twee aandachtspunten voor de HKN. Hoe vangen we de vergrijzing op en hoe organiseren en (kwalitatief) beheren we ons archief. Daarom zijn we het gesprek met het ECAL aangegaan om (een deel van) ons archief over te hevelen, waaronder het fotoarchief. Hier moet ik ook een groot compliment aan onze werkgroep ‘Historisch Beeldmateriaal’ geven, want zij hebben een zoeksysteem ontwikkeld dat dat van het ECAL overtreft. Mogelijk zelfs dat het daar ook gebruikt wordt.”

Hardware
Als voorzitter zat hij in het overleg met de andere historische kringen en verenigingen in Berkelland. “We hebben zeven verenigingen en kringen die zich binnen Berkelland met de historie van de eigen kern bezighouden. Naast de verhalen heeft ook iedereen zijn eigen vondsten en voorwerpen, zeg maar ‘hardware’. Ik zou graag een centraal gebouw in Berkelland zien, waar alles verzameld ligt, zodat iedere kern er gebruik van kan maken. Uiteindelijk zijn we een grote gemeente. Hopelijk komt dat nog eens. Voor de rest kijk ik alleen maar met genoegen om en wens ik mijn opvolger veel succes. Iedereen heeft zijn eigen agenda en verwachtingen en ik ben benieuwd naar de uitwerking ervan.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede