Hambroekplas vanuit de lucht. Foto: PR
Hambroekplas vanuit de lucht. Foto: PR

Volgende stap in gebiedsontwikkeling Hambroekplas

Economie

BORCULO - Leisurelands zet de volgende stap in de ontwikkelingen op recreatiegebied Hambroekplas. De afgelopen jaren is gewerkt aan het kader voor de realisatie van een nieuw vakantiepark, vergroting en versterking van de openbare dagrecreatie en natuurontwikkeling. Met ingang van 7 juli ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk moet maken. Op maandag 11 juli wordt er door de betrokken partijen tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden voor belangstellenden bij Berkel Palace.

De ontwikkeling van het recreatiegebied Hambroekplas is al in de jaren ’70 gestart met zandwinning voor de realisatie van de woonwijk Het Hambroek. Aan de noordzijde is het gebied ingericht als openbare zwemlocatie met bijbehorende voorzieningen en later is daar hotelrestaurant Berkel Palace bij gekomen. In 1992 is de zandwinning uitgebreid als onderdeel van een plan voor de ontwikkeling van een surfstrand en -plas, vakantiepark en natuur.

Na de oplevering van Berkel Palace is de verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied echter uitgebleven. Het gebruik bleef agrarisch en de uitvoering van de zandwinning kwam stil te liggen. Dat gaat nu veranderen. Zo heeft de gemeenteraad van Berkelland in 2020 de uitgangspunten vastgesteld waar de gebiedsontwikkeling aan moet voldoen. Deze uitgangspunten vormen samen met de doelen van Leisurelands de basis voor de gebiedsontwikkeling. Het plan omvat het behoud en de opwaardering van de openbare dagrecreatie en het bestaande hotel-restaurant Berkel Palace en de ontwikkeling van een vakantiepark. Dit gaat gepaard met behoud van cultuurhistorische waarden in het gebied en behoud en versterking van landschappelijke waarden en natuur.

Duurzame partner
Leisurelands verwacht in Unbrick uit Ede de perfecte partner gevonden te hebben voor de realisatie van het vakantiepark. Unbrick is ontwikkelaar van duurzame, innovatieve en luxe vakantiewoningen. Door modulair te bouwen met duurzame, circulaire en zoveel mogelijk lokale materialen voegen ze daad bij woord als het gaat om duurzaamheid in de bouw- en recreatiesector. Samen met partners worden ook andere type accommodaties ontwikkeld om tot een mooie mix te komen voor het vakantiepark. 

Leisurelands verwacht dat het bestemmingsplan medio 2023 van kracht is. Vervolgens wordt gestart met aanvragen van benodigde vergunningen voor bouw- en aanlegwerkzaamheden en kan een begin worden gemaakt met de uitvoering.

Planologisch kader
Om de plannen van Leisurelands te realiseren, is voor het gebied een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan is het planologisch kader waar de gemeente het uiteindelijke plan aan toetst. Het gaat in op toegestane functies en bouwmogelijkheden in het gebied, borgt bestaande waarden en legt daarnaast verplichtingen op waaraan voldaan moet worden om te mogen ontwikkelen. De gemeente legt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in de periode 7 juli tot en met 17 augustus 2022.

Inloopbijeenkomst
Maandag 11 juli is er tussen 16.00 en 20.00 uur bij Berkel Palace (Hambroekweg 1 in Borculo) een inloopbijeenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeente, Leisurelands en Unbrick zijn dan aanwezig om informatie te geven over het voorontwerpbestemmingsplan en de plannen voor de Hambroekplas. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt tijdstip binnenlopen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede