De landbouwvisie wordt overhandigd aan de wethouders. Foto: PR
De landbouwvisie wordt overhandigd aan de wethouders. Foto: PR

Landbouwvisie aangeboden aan colleges Lochem en Berkelland

Landbouw

BERKELLAND/LOCHEM - Dinsdag 18 mei hebben de besturen van LTO Noord afdeling Achterhoek Noord, het AJK (Agrarisch Jongeren Contact) ‘Samen Vooruit’, AJK ‘Oost achterhoek’ en AJK Laren en Lochem de nieuwe landbouwvisie voor de gemeenten Berkelland en Lochem aangeboden aan de colleges van beide gemeenten. De visies werden in ontvangst genomen door wethouder M. van der Neut van de gemeente Berkelland en wethouder H. van Zeijts van de gemeente Lochem.

De landbouwvisies hebben als doel helderheid te verschaffen en een richting te geven voor de op te stellen omgevingsvisie door de gemeente. De documenten bieden niet alleen houvast voor het afdelingsbestuur van LTO en de AJK’s, maar verschaffen eveneens helderheid aan de leden en de gemeentes.

Berkelland en Lochem hebben beide een groot buitengebied en hebben procentueel gezien een hoog aantal landbouwers. De werkgelegenheid in de agrarische sector en de aanverwante sectoren is van zeer grote betekenis voor de lokale en regionale economie.

Het buitengebied kent een mooi coulisselandschap met weiden, akkerbouw, houtwallen en bos. Er staan landbouwbedrijven waar reeds eeuwenlang wordt geboerd. Er is een rijke historie en tevens een verlangen dit netjes door te geven aan de volgende generatie. In de landbouwvisies is geprobeerd hier een richting aan te geven. Naast een visie voor de landbouw is het ook een omgevingsvisie voor het buitengebied in het algemeen.

De titel van de Landbouwvisies is ‘Ruimte om te ondernemen’. Hierin wordt ruimte bedoeld in de breedste zin van het woord. Ruimte voor landbouwbedrijven om te ontwikkelen en klaar te zijn voor de toekomst. Op deze manier behoud de gemeente haar vitale platteland. In de visies komen onderwerpen als woningbouw en vrijkomende agrarische bebouwing, duurzaam ondernemen en het verdienmodel, multifunctionele landbouw, energie, water, bodem en natuur aan bod.

Na het aanbieden van de visies zijn deze op 19 mei in zowel Lochem als Berkelland via een digitale bijeenkomst toegelicht aan de beide gemeenteraden. De besturen van LTO Noord afdeling Achterhoek Noord en de AJK’s hopen op een goede samenwerking met de gemeentes en een mooie toekomst voor het platteland in Berkelland en Lochem.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede