Bruidspaar Stokkers-Esselink met wethouder Gerjan Teselink. Foto: Rob Weeber
Bruidspaar Stokkers-Esselink met wethouder Gerjan Teselink. Foto: Rob Weeber

Zestig jaar in voorspoed en tegenslag

Maatschappij

NOORDIJK - Bruidspaar Stokkers-Esselink kreeg donderdag uit handen van wethouder Gerjan Teselink een grote bos bloemen. Het was de dag waarop het echtpaar zestig jaar getrouwd was. Johanna (82) werd geboren in Dijkhoek (Borculo), Gerrit (84) in Noordijk, op boerderij Klein Hilvers. Na de grote ruilverkaveling eind jaren vijftig van de vorige eeuw, verhuisden ze naar een nieuwe boerderij aan de Benninkdijk, waar ze nog steeds wonen.

Door Rob Weeber

In de periode tussen 1953 en 1961 werden in het gebied ‘Neederberg’ honderd percelen met een gezamenlijke oppervlak van bijna twaalfhonderd hectare herverkaveld. Deze herverkaveling betrof niet alleen de infrastructuur, maar ook de bewoning. Drie boerderijen moesten verplaatst worden. Een ervan was die van de familie Stokkers, zij ging naar de Benninkdijk. Saillant detail was dat de nieuwe woning een zogenaamde voorbeeldwoning was. “We werden door de Plattelandsvrouwen rondgeleid. Zij zagen ook toe op de juiste inrichting ervan, zoals de hoogte van het aanrecht”, herinnert Johanna zich. “Er kwamen in die tijd zelfs Canadezen kijken naar de woning.”

Blijven
Eenmaal gekozen om in Nederland te blijven, begonnen Gerrit en Johanna met hun nieuw, gemengd bedrijf. “In die tijd hadden we ook naar Canada kunnen emigreren, maar dan hadden we de familie waarschijnlijk nooit meer gezien en dat wilden we niet”, aldus Johanna. “We hebben geboerd tot 2001. Toen moesten we stoppen omdat we te klein waren. Om door te gaan, hadden we dure grond moeten aankopen. Bovendien was er sprake van de superheffing en lagen we in een waterwingebied. Dat alles zou teveel zijn geworden.”

Gerrit is altijd actief geweest in het sociale leven naast de boerderij. Zo was hij een van de oprichters van de Historische Vereniging ‘Oud Noordijk’ en speelde hij toneel bij Jong Gelre en bij de Needse revue met Broer Varenhorst. “In die tijd wilde hij ook een uitkijktoren op de Needse Berg,” legt Johanna uit, “een piramide van grond, maar de gemeente vond de plannen niet commercieel genoeg en dus werd het tegengehouden.”
Het echtpaar kreeg een zoon en drie dochters en heeft vier kleinkinderen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede