De Berkellandse kwartiermakersgroep van De Kwartiermakerij. Foto: Rob Weeber
De Berkellandse kwartiermakersgroep van De Kwartiermakerij. Foto: Rob Weeber

De Kwiekmakerij beoogt iedereen ‘voor de geraniums’

Maatschappij

GEESTEREN – ‘Achter de geraniums zitten’ is een oud gezegde en verwijst naar mensen die sociaal gezien (te) geïsoleerd leven. Vaak lukt het niet om zelfstandig de weg naar buiten te vinden en daarom is De Kwiekmakerij in het leven geroepen, een groep kunstzinnige kwartiermakers die zich als buddy willen inzetten om samen met de doelgroep 55-plus het sociale leven weer op te pakken.

Door Rob Weeber

De Kwartiermakerij valt onder de paraplu van het Kreggel en Kwiekprogramma, een initiatief van gemeente Berkelland, Culturije en Stichting Fit-ART, maar is feitelijk een soort inloopfase die de aanzet moet geven tot zelfredzaamheid. Gekozen is om de inloopfase te organiseren met behulp van diverse kunstenaars uit Berkelland en Lochem. “Wat we willen bereiken is dat ouderen weer trots op zichzelf worden en actief deel gaan nemen aan de maatschappij”, aldus Anita Kunst van Fit-Art. “Dat doen we door de betreffende deelnemer aan een kunstenaar, ook wel kwartiermaker genoemd, te binden die hem of haar thuis helpt met het bedenken en uitvoeren van een kunstzinnige activiteit. Dat betekent overigens niet dat je als deelnemer kunstzinnig moet zijn aangelegd.”

Korte projecten
Het zijn kortstondige projecten waarbij men vier keer samenkomt. Daarna neemt de deelnemer deel aan een kwartiermakerscafé waar hij of zij gelijkgestemden ontmoet en aldus ervaringen kan uitwisselen en nieuwe mensen kan leren kennen. Het is de bedoeling dat de deelnemer vanaf dan zelfstandig verder kan. Een volgende stap zou bijvoorbeeld een keuze uit het programma van Kreggel en Kwiek kunnen zijn, maar dat is geen verplichting.

Vrijdag was de eerste kwartiermakersbijeenkomst in Wijnhoeve Kunneman in Geesteren, begeleid door Tessa Wulff uit Enschede. Zij is creatief therapeut en coacht de deelnemende kunstenaars in het contact leggen met ouderen. “Wat we nastreven is een eerlijk en oprecht contact, waarbij evenwicht ontstaat. De kwartiermakers staan naast de deelnemers en willen hen in het licht zetten.” De bedoeling is ook dat de kwartiermakersgroep na de opleiding onderdeel gaat uitmaken van een bestaande, maatschappelijke instelling. “In Enschede bijvoorbeeld, waar het idee is ontstaan, is de groep overgegaan in de Kaliber Kunstenschool, een regionale cursusaanbieder voor ieder leeftijd”, aldus Tessa.

Diverse groep kunstenaars
De groep kunstenaars is divers en houdt zich onder meer bezig met schilderen, tekenen, fotografie, kleien, koken, schrijven/dichten en drukkunst. Een van de kwartiermakers is de Lochemse Margreet Jansen, schrijfster van levensverhalen en voormalig spreekster op uitvaarten. “Ik was net gestopt met het spreken op uitvaarten toen ik attent gemaakt werd op De Kwartiermakerij. Het lijkt me een mooie uitdaging om de doelgroep te begeleiden naar een actiever, sociaal leven. Mijn inbreng ligt op schrijfgebied. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar te denken valt aan het maken van een eigen verhaal of een eigen gedicht. Volgend jaar start ik ook met een workshop voor ouderen die over hun rouwperiode willen praten door het op te schrijven.”

Deelname
Geïnteresseerden in het kwartiermakersprogramma kunnen het boekje ‘Doe eens gek. Doe Mee.’ Inzien dat is verspreid bij huisartspraktijkondersteuners en fysiotherapeuten en in bibliotheken en cultuurhuizen. Meer informatie inwinnen en opgeven kan ook via kreggelenkwiek@fitart.nl. Bellen kan onder tel. 06-13406842 (Anita Kunst) en 06-28578131 (Tineke Posthumus).

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede