Burgemeester Van Oostrum mengt zich in het publiek om vragen te beantwoorden. Foto Rob Stevens
Burgemeester Van Oostrum mengt zich in het publiek om vragen te beantwoorden. Foto Rob Stevens

AZC informatieavond in de Oude Mattheus

Maatschappij

EIBERGEN - Vorige week liet het college weten dat ze het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een locatie heeft aangeboden voor de opvang van honderd asielzoekers. Het COA heeft een chronisch gebrek aan opvangplekken. Maandagavond organiseerde de gemeente een inloopavond over het Asielzoekers Centrum (AZC) in de Oude Mattheus in Eibergen.

Door Rob Stevens

Zo rond de driehonderd Eibergenaren kwamen daarop af. Burgemeester Joost van Oostrum gaf een algemeen inleidend verhaal voor de aanwezigen. Daarna bestond de mogelijkheid vragen te stellen en informatie in te winnen bij tafels in de kerk waarachter medewerkers van het COA en de gemeente klaar stonden. Het duurde enige tijd voor die wat te doen kregen.

De burgemeester kreeg eerst een spervuur aan vragen te beantwoorden waarbij de emoties soms hoog opliepen en af en toe zelfs het ‘AZC weg ermee’ door het kerkgebouw schalde. De komst van zo’n relatief grote groep vluchtelingen roept de nodige onrust en onzekerheid op. Wat zal de impact ervan zijn? Er verandert in een relatief korte tijd toch iets in je omgeving. Dat geeft onrust en onzekerheid.

Joost van Oostrum beantwoordde vragen zo zakelijk en rustig mogelijk en probeerde de druk van de ketel te halen door erop te wijzen dat veel nog onduidelijk en bespreekbaar is. En dat er veel inspraakmogelijkheden zijn voor de omgeving. Maar hoeveel ruimte daarvoor is, is niet echt duidelijk. Een medewerker van het COA liet bijvoorbeeld min of meer doorschemeren dat de locatie toch vooral wordt ingericht met snel te plaatsen flexibele wooneenheden. Er zit wel enige ruimte in het aantal lagen waarmee gestapeld wordt en hoe die visueel aan de buitenkant zo optimaal mogelijk worden ingepast in de omgeving. Maar het kostenaspect en de functionaliteit van ruimtes lijken behoorlijk bepalend voor de inrichting van het perceel tussen de Groenloseweg en Winterswijkse weg. De vraag is hoeveel ruimte zo’n klankbordgroep krijgt. Het angstbeeld is dat het vooral dient om besluiten van bestuurders te legitimeren.

Ook zaken als veiligheid en waardedaling van huizen in de omgeving kwamen aan de orde. De burgemeester zet in zijn beantwoording scherp in op inspraak, bijvoorbeeld van een in te stellen klankbordgroep met omwonenden. Om mee te denken over de inrichting van het perceel. En om te proberen draagvlak te creëren. In Rekken lijkt de opvang van 44 minderjarige asielzoekers behoorlijk geruisloos te verlopen. Verder plaatst de burgemeester vluchtelingenopvang in een groter verband. De gemeente is ook maar beperkt in haar mogelijkheden omdat de opvang van vluchtelingen natuurlijk ook alles te maken heeft met EU-afspraken en wetgeving van de landelijke overheid. Zoals bijvoorbeeld onlangs nog bleek bij de in de Eerste Kamer aangenomen spreidingswet die gemeenten dwingt een bepaalde hoeveelheid vluchtelingen op te vangen. Voor Berkeland zijn dat er 255. Voorlopig haalt Berkelland dat nog lang niet. Maar de gemeente doet even een pas op de plaats zolang andere gemeenten in dit verband nog helemaal niets hebben gedaan. Deze ontwikkeling zal de komende tijd zeker nog vaker aan de orde komen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant