De drie jubilarissen (vlnr) Rijk en Jannie Spronk en Hendrik Jan Oltvoort werden door voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo - Barchem in het 'zonnetje' gezet. Foto: Albert Oolhorst
De drie jubilarissen (vlnr) Rijk en Jannie Spronk en Hendrik Jan Oltvoort werden door voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo - Barchem in het 'zonnetje' gezet. Foto: Albert Oolhorst

Cantorij na veertig jaar nog even enthousiast en inspirerend

Muziek

RUURLO – “En dan opeens ben je veertig jaar. En is het pinksterfeest. En zing je ‘Dit is de dag, dit is het uur!’ in beurtzang met de gemeente. Dan is dit ook het moment voor de indrukwekkende mijlpaal van jullie en onze cantorij, en een wel heel bijzonder moment voor de drie leden van het eerste uur, Rijk en Jannie Spronk en Hendrik Jan Oltvoort.”

Door Jan Hendriksen

Met deze woorden begon voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo - Barchem eerste pinksterdag de felicitaties voor de leden van de cantorij met het veertigjarig bestaan. Het koor beleefde gedurende die jaren mooie hoogtepunten, maar maakte ook veranderingen en aanpassingen mee. “In Bijbels symbolische zin heeft de cantorij de veertig jaren van ‘testen en beproeven’ goed weten te doorstaan. Aan kwaliteit hebben jullie nog steeds niet ingeboet. Veel mensen hebben jullie weten te ontroeren in de kracht van een lied, of juist, in de intense verstilling van zoveel andere liederen, in een Passion, of Oratorium. Wij danken jullie voor al de prachtige bijdragen aan de erediensten. Op deze eerste pinksterdag ‘is dit de dag, is dit het uur’, ook voor de jarige cantorij. Wat een vreugde om dit jubileum op deze dag samen te kunnen vieren en al helemaal om samen te kunnen zingen”, aldus Cornelissen.

Eens in de vier weken zingt de cantorij in een kerkdienst en op kerkelijke hoogtijdagen, tot meerdere eer van God, en ter ondersteuning van de gemeente. Want soms zijn er prachtige liederen en gezangen die een beetje lastig zijn om ‘zo weg te zingen’. Het Nieuwe Liedboek bevat ook nieuwe liederen. En dan komt de cantorij in beeld want de zangers en zangeressen studeren dat in en kunnen op die manier in de dienst de gemeente ondersteunen bij het zingen van die liederen. “Als gemeente weten wij ons gezegend en sterk verbonden met jullie, een groep van enthousiaste muzikale gemeenteleden en een bezielende cantor in de persoon van Dirk Zwart. Het is van grote betekenis dat de cantorij en hun cantor al zo vele jaren een vaste plek innemen in onze geloofsgemeenschap. Het is een voorrecht te mogen samenwerken met jullie koor. Onze vieringen krijgen een geweldige impuls als het koor participeert en meedenkt in de ontwikkelingen. Hieruit is een groot wederzijds respect ontstaan”, zo stelde Cornelissen. “Wij feliciteren jullie van harte met het jubileum en hopen dat de historie van het koor nog een aanzienlijke verlenging zal krijgen. Voor jullie zelf als zanger/zangeres en cantor, maar zeker ook voor onze gemeente.”

Flashmob
Na afloop van de dienst werd de jarige cantorij blij verrast toen de gemeente onverwacht een zelfgeschreven en gezongen ‘flashmob’ inzette en haar toezong: “We jubelen het uit, hiep hiep hoera. ‘t Is feest!” In de ontmoetingsruimte werden de festiviteiten voortgezet. De jarige zelf trakteerde op gebak bij de koffie en thee en er werden mooie herinneringen opgehaald aan de hand van veertig jaar verzameld beeldmateriaal van de cantorij.

Jubilarissen
Drie leden - vanaf de oprichting in 1982 lid - zijn in het zonnetje gezet: Rijk en Jannie Spronk en Hendrik Jan Oltvoort. Cornelissen: “De kerk, daar zit muziek in. Die gedachte heeft Rijk Spronk samen met dominee Marseille in de toenmalige Gereformeerde Kerk van Barchem - Ruurlo veertig jaar geleden geïnspireerd om de cantorij op te richten. 24 jaar lang was Spronk daarvan de bezielende cantor - organist. En dit dankzij de geweldige steun van Jannie, je ‘muzikale geweten’, zoals je dat zelf verwoordde. Op 15 mei 2006 was zijn afscheid als cantor, maar hij bleef wel zingen bij de cantorij. De kerk veranderde, de gemeente werd Protestantse Gemeente Ruurlo - Barchem. Maar te midden van alle veranderingen is er steeds muziek blijven klinken. Mede dankzij jouw blijvende inzet en actieve betrokkenheid was je al die jaren een belangrijke stimulator en muzikale inspirator van de cantorij.” Jannie Spronk stond november vorig jaar ook naast Rijk als zijn onmisbare muzikale partner. Toen bij zijn afscheid als kerkorganist en preekvoorziener. “Vandaag sta je hier weer naast hem, maar nu als enkeling. Vandaag word jij zelf gehuldigd, voor je persoonlijke muzikale inzet en betrokkenheid als cantorij lid gedurende veertig jaar. En een beetje omdat je de persoonlijke muzikale inspirator was en bent voor Rijk”, zo sprak Cornelissen.

Gebleven
Ook in het leven van Hendrik Jan Oltvoort neemt de cantorij al veertig jaar een heel belangrijke plaats in. “Je hebt andere gemeenteleden zien komen bij de cantorij en na kortere of langere tijd ook weer zien gaan. Maar jij kwam en bent gebleven en ik vermoed dat dat nog jaren hierna voortduurt. Ook jou willen we huldigen voor je trouwe inzet en betrokkenheid als trouwe zanger bij de cantorij, en voor je ondersteunende taken”, aldus Cornelissen.

Beeldsculptuur
Als blijk van waardering ontvingen de drie jubilarissen namens de gemeente een tinnen beeldsculptuur en een bos bloemen. Jannie Spronk en Hendrik Jan Oltvoort ontvingen een beeld in de vorm van een zanger/zangeres. Voor Rijk Spronk was er een beeld in de vorm van een dirigent. Dirk Zwart ontving als componist/kerkmusicus en grote inspirator van het huidige koor een grote bos bloemen en ieder lid kreeg een vuurrode bloem met felicitatiekaart.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede