Het B3-team met (vlnr.) Renate Koppers, Bert Kruisselbrink, Welmer ten Seldam, Josine Peddemors en Marian Klein Gebbinck. Foto: Rob Weeber
Het B3-team met (vlnr.) Renate Koppers, Bert Kruisselbrink, Welmer ten Seldam, Josine Peddemors en Marian Klein Gebbinck. Foto: Rob Weeber

Particulier onderwijsinitiatief in Beltrum

Onderwijs

BELTRUM - Het onderwijs staat al langer onder een vergrootglas en er klinkt veel kritiek door in de media, of het nu om basis- of voortgezet onderwijs gaat. Als een school je niet aanstaat, kun je van school wisselen. Maar wat doe je als je je niet kunt vinden in het verplichte onderwijsconcept? Een oplossing is het oprichten van een particuliere school die niet door de overheid gefinancierd wordt, een zogenaamde B3-school.

In de regio Oost-Achterhoek maakt een groep mensen zich zorgen om het eenzijdige aanbod in het basisonderwijs en besloot om een particuliere B3-school op te richten met de naam ‘Hulswijs’. De naam is een samentrekking en verwijst naar de locatie, landgoed ’t Hulsevoort in Beltrum en het woord onderwijs. Initiatiefnemers van Stichting Hulswijs zijn Marian Klein Gebbinck (eigenaar van ‘t Hulsevoort, Renate Koppers (dansdocent en creatief coach), Josine Peddemors (basisschoolleerkracht), Welmer ten Seldam (ouder basisschoolleerling en lid stichtingsbestuur) en Bert Kruisselbrink (lid stichtingsbestuur). Zij konden zich niet meer vinden in de verplichte aanpak zoals deze door de overheid voor het reguliere onderwijs is voorgeschreven. Een aantal ervaren leerkrachten uit de regio heeft zich aangesloten bij dit initiatief. 

B3 valt ook onder leerplichtwet
B3-scholen worden weliswaar niet bekostigd door de overheid, maar vallen wel onder de leerplichtwet. “Uiteraard houden wij ons aan de leerplichtwet,” verduidelijkt Ten Seldam. “Dat houdt in dat wij als erkende leerplichtschool onder toezicht van de onderwijsinspectie staan. Ook moeten de leerlingen aan het eind van groep 8 het niveau hebben dat aansluit bij het voortgezet onderwijs. Het gaat hier om de kerndoelen voor rekenen, taal en lezen. Waar wij echter in verschillen, is de methodiek die we hanteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld geen methodes maar veel meer levensechte leerbronnen. Rekenen kun je ook buiten in de natuur leren of in de keuken.”

Ieder kind heeft eigen leerlijn
Uitgangspunt voor de nieuwe B3-school is de holistische zienswijze. “Het kind staat centraal”, vult Koppers aan. “Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar met je hele lijf. De leerlingen bij ons mogen zich vanuit hun eigen talenten en vaardigheden ontwikkelen. Ieder kind heeft zijn eigen leerlijn, wat betekent dat niemand voor of achter op zijn eigen ontwikkeling loopt. Uiteindelijk komen ze op hetzelfde punt terecht. Klassikaal onderwijs staat dus niet voorop, maar wel de individuele ontplooiing. De één is beelddenker en de ander denkt met de handen. Weer anderen hebben duidelijke kaders nodig of juist meer of minder prikkels. De voortgang monitoren we aan de hand van een portfolio en niet door middel van toetsen. Daarnaast is het contact met de ouders erg belangrijk.”

Recht op eigen onderwijs
Wat het aantal leerlingen betreft, is het nog koffiedik kijken. Voordeel is wel dat er al kinderopvang aanwezig is, zodat leerlingen zouden kunnen doorstromen. Daarnaast is er een BSO in het pand. De verwachtingen daarentegen zijn hoog. “B3-onderwijs is niet nieuw”, erkent Marian. “Het wordt tijd dat de overheid inziet dat ieder kind recht op eigen onderwijs heeft.”

Meer informatie? Neem contact op met hulswijs@protonmail.com of bel met met Bert Kruisselbrink 06-3044 5692 of Welmer ten Seldam 06-4714 0578.


Facebook: Hulswijs.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede