Burgemeester Joost van Oostrum tijdens de Nationale Voorleesdagen op de Tormijnschool in Noordijk. Foto: Rob Weeber
Burgemeester Joost van Oostrum tijdens de Nationale Voorleesdagen op de Tormijnschool in Noordijk. Foto: Rob Weeber

Nationale Voorleesdagen op Tormijnschool

Onderwijs

NOORDIJK – Lezen is belangrijk voor kinderen. Het vergroten van het taalniveau op jonge leeftijd zorgt voor een completere ontwikkeling op latere leeftijd. Algemeen echter heerst het beeld dat het leesplezier en de leesvaardigheid de afgelopen decennia onder kinderen is afgenomen. Zelfs het taalniveau onder pabostudenten laat te wensen over, zo wordt beweerd in verscheidene media.

Door Rob Weeber

Als tegenreactie werden twintig jaar al terug de Nationale Voorleesdagen in het leven geroepen. Kinderen moeten weer het plezier in een leesboek ontdekken. Op de Tormijnschool krijgen de kinderen van de bovenbouw per dag een half uur verplicht lezen, aldus juf Anouk Boer. Zelf schreef ze ook ooit een kinderboek, zo vertrouwde ze de klas toe. Zij ziet ook een verminderde interesse in het lezen. Dat beeld werd bevestigd door de antwoorden op de vragen die burgemeester Joost van Oostrum aan de leerlingen stelde, als inleiding op zijn voorleesbeurt. Hij beklemtoonde in de klas het belang van goed kunnen lezen voor de verdere ontwikkeling.
Zijn voorleesboek voor de bovenbouw dit keer was ‘Vakantie met de Kameleon’, een verhaal uit 1964 van Hotze de Roos met in de hoofdrol de bekende Friese tweelingbroers Sietse en Hielke Klinkhamer.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede