Afbeelding
Foto: PR

Wat doet een bedrijfsarts?

Partnerbijdrage

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die begeleid bij verzuim. Wat doet de bedrijfsarts dan precies? En hoe zit het met de preventieve rol van de bedrijfsarts? In dit artikel vindt u de belangrijkste informatie op een rij.

Preventieve rol

Medewerkers hebben het recht op toegang tot een bedrijfsarts, ook als er geen sprake is van ziekte. Dit is een stukje preventie: op deze manier kan er op tijd ingegrepen worden om verzuim te voorkomen. U bent als werkgever verplicht om uw medewerkers te laten weten dat zij bij de bedrijfsarts terecht kunnen. Ook moet u de mogelijkheid voor een spreekuur en werkplekbezoeken bieden.

Hiernaast is de bedrijfsarts beschikbaar voor:

  • Advies over verzuimstatistieken;
  • Overleg met de OR en de preventiemedewerker;
  • Medische onderzoeken voor het Preventief medisch onderzoek (PMO);
  • Aanstellingskeuringen.

Advies bij ziekteverzuimbegeleiding

Een zieke medewerker? Dan zijn dit uw verplichtingen als werkgever:

  • In de eerste week meldt u het bij de arbodienst (en daarmee ook aan de bedrijfsarts).
  • Uiterlijk in de zesde week van het ziekteverzuim schakelt u de bedrijfsarts in voor een probleemanalyse.

Uiteraard kan de arbodienst al eerder in actie komen. In veel gevallen is dit aan te raden, maar het is niet verplicht. Wat de arbodienst voor de zesde verzuimweek precies doet, hangt af van het verzuimprotocol van uw organisatie.

Probleemanalyse door de bedrijfsarts

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is een probleemanalyse verplicht bij langdurig zieke werknemers. Dit wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts.

De belangrijkste stappen hierbij zijn:

  • Een gesprek met de medewerker om de situatie te beoordelen.
  • Een probleemanalyse schrijven met daarin de verwachtingen m.b.t. de re-integratie, adviezen om herstel te bevorderen, beperkingen en mogelijkheden binnen het werk.

Wat is het verschil met een casemanager?

Een casemanager zorgt ervoor dat de juiste afspraken gemaakt (en nagekomen) worden en houdt in de gaten of alles volgens de Wet verbetering poortwachter verloopt. Een casemanager gaat niet over medische adviezen. Daar is de bedrijfsarts voor.

Wat is het verschil met een arboarts?

De bedrijfsarts en de arbo arts begeleiden beiden zieke medewerkers. Een bedrijfsarts heeft echter meer bevoegdheden dan een arboarts. Een arboarts is namelijk een basisarts, een bedrijfsarts heeft een specialisatie. Een arboarts mag bijvoorbeeld niet zelfstandig de verzuimbegeleiding doen. Wel kan een arboarts taken hiervan overnemen van de bedrijfsarts (onder diens toezicht). Dit gebeurt vaak vanwege de schaarste aan bedrijfsartsen.

Een goede bedrijfsarts vinden?

Snel een goede bedrijfsarts vinden? Maak gebruik van hrnavigator.nl. Zij geven u gratis en 100% onafhankelijk advies. Zij kijken hierbij naar uw organisatie en uw wensen. Bovendien krijgt u van hen gratis ondersteuning van een persoonlijke arbo-adviseur bij het maken van uw keuze.

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Navigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede