Zwembad De Meene Ruurlo, één van de mogelijke locaties. Foto: Rob Stevens
Zwembad De Meene Ruurlo, één van de mogelijke locaties. Foto: Rob Stevens

‘Nieuwe sporthal en wel zo snel mogelijk’

Politiek

Geen enquête, gemeente komt met één locatie voor sporthal

Door Rob Stevens

RUURLO - Een nieuwe sporthal is echt nodig in Ruurlo. Waar die moet komen zou in nauw overleg met de inwoners van Ruurlo worden bepaald. Iedere inwoner en (sport)instelling mocht er zijn zegje over doen. Het lijkt ideaal. Met een extern onderzoeksbureau die alle ingebrachte argumenten voor en tegen voor alle locaties in kaart brengt. En een raad die uiteindelijk beslist. Zo makkelijk ging het echter niet.

Verschillende belangen en wensen bleken moeilijk overbrugbaar. Niet ieders argumenten zouden even prominent naar voren worden gebracht in het afwegingsproces. Een wethouder, Anjo Bosman, die volgens velen onvoldoende de regie in handen had, zou hebben geleid tot een proces van menings- en besluitvorming zonder duidelijke structuur en finale conclusie.

‘Nieuwe
sporthal
en wel zo snel
mogelijk’

De gemeente heeft nu besloten dat het welletjes is. Dat alle benodigde informatie als basis voor een goed besluit eigenlijk wel voorhanden is. Het onderzoeksbureau ICS had een en ander samen met de projectgroep al in kaart gebracht. In februari werd al besloten dat een delegatie van de raad met het college in overleg gaat en een beslissing neemt. Dat overleg heeft nu dinsdag 8 maart plaats gevonden. Met de vaststelling dat iedereen een goede sporthal wil in Ruurlo. Maar dat daarbij niet álle betrokkenen even tevreden kunnen worden gesteld. 

De eerder aangekondigde enquête is ook van de baan. Het college maakt nu haast met een voorstel aan de gemeenteraad waarin de keuze voor één locatie wordt voorgelegd. Het voorstel wordt geformuleerd op basis van het programma van eisen en de informatie die er op dit moment ligt. Daarbij vormen de kosten en realisatietijd de basis van het voorstel. De gemeenteraad besluit over het voorstel van het college.

De gemeente
heeft nu
besloten dat
het welletjes is

Vorige week trokken de binnensport-verenigingen nog aan de bel. De huidige sporthal heeft last van lekkages. Er werden daarom zelfs wedstrijden gestaakt en afgeblazen. De hal zou onveilig zijn. 

Marieke Mijnen, voorzitter van de Gymnastiek vereniging Ruurlo, is eigenlijk wel blij dat het college nu het heft in handen neemt. Op basis van alle informatie die er nu ligt is volgens haar best een goed besluit te nemen. Mijnen: “Prima zoals het nu gaat. Voor een specifieke locatie hebben wij geen voorkeur. Er is vooral haast geboden. Ik hoop dat nu zo snel mogelijk een besluit valt. Het enige belang dat wij als binnensportvereniging hebben, is een nieuwe sporthal. En wel zo snel mogelijk!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede