Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Informateur Berkelland adviseert coalitie van vier partijen

Politiek

BERKELLAND - Afgelopen maand onderzocht informateur Ellen Nauta de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. In haar rapport van bevindingen geeft zij aan dat de meest voor de hand liggende coalitie bestaat uit CDA, D66, OBL. 

Zij constateert echter ook dat er vanuit verschillende kanten, waaronder ook binnen OBL zelf, er zorg is over de stabiliteit van deze partij. Mogelijke alternatieven voor een coalitie zijn CDA, D66, PvdA, VVD of CDA, D66, VVD, GL. Zij adviseert om als eerste een coalitie van CDA, D66, PvdA, VVD te onderzoeken. Het proces van coalitievorming kan parallel lopen aan het eerder afgesproken proces om te komen tot een raadsagenda. Nauta kreeg op 30 maart van de gemeenteraad de opdracht mee om ‘om te onderzoeken welke brede coalitie voor een stabiel college het meest voor de hand ligt, waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. En waarbij niet alleen gekeken wordt naar een getalsmatige meerderheid, maar ook op inhoudelijke onderwerpen en samenwerking met alle partijen in de raad. Binnen deze coalitie zijn ‘wisselende meerderheden’ mogelijk’.
De informateur geeft in haar rapport aan dat de overeenkomsten tussen de partijen groter zijn dan de verschillen. Ook is door alle partijen aangegeven dat er een goed evenwicht moet zijn tussen macht en tegenmacht. Nauta doet de aanbeveling om de formateur bij voorkeur in het maatschappelijk middenveld te zoeken. De benoeming van deze formateur en de opdracht die deze formateur meekrijgt, ligt bij de raad. Nauta stelt dat zij voor een warme overdracht van de informatie, die ze in de gesprekken heeft opgehaald, aan de formateur zal zorgdragen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede