De vier nieuwe kandidaat-wethouders van Berkelland met (vlnr) Arjen van Gijssel, Hans van der Noordt, Betsie Wormgoor en Gerjan Teselink. Foto: Rob Weeber
De vier nieuwe kandidaat-wethouders van Berkelland met (vlnr) Arjen van Gijssel, Hans van der Noordt, Betsie Wormgoor en Gerjan Teselink. Foto: Rob Weeber

Kandidaten voor wethoudersposten willen inzetten op samenwerking

Politiek

BORCULO/BERKELLAND - De aftrap in het gemeentehuis werd gegeven door voormalig Berkelland griffier Andries Bannink. Hij was enige tijd terug gevraagd om het formatieproces te leiden met behulp van twee onderhandelaars Gerard Koudeis en Hens Zoet en vier afgevaardigden van de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA. Woensdag werd het resultaat openbaar gemaakt door middel van de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de vier kandidaat-wethouders.

Door Rob Weeber 

In zijn openingstoespraak benadrukte Bannink de begintekst van het akkoord: ‘De komende raadsperiode werken we aan vertrouwen en contact. Vertrouwen tussen inwoners en gemeente, tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dat vraagt van het college om verbindend te besturen, over alle partijen heen.’ Daarmee refereerde hij aan de afgelopen vier jaar waarin het vertrouwen in de politiek vanuit de inwoners naar een absoluut dieptepunt was gedaald. Nog maar dertig procent had het geloof in de politiek, zo bleek uit een enquête. Bovendien was de sfeer tussen oppositie, coalitie en ambtelijke organisatie ook niet altijd bemoedigend. Los van alle coalitieplannen was dit een heel belangrijk speerpunt waar alle partijen vierkant achterstonden. ‘Besturen doe je samen, in wederzijds vertrouwen’.

Niet dichtgetimmerd
Na Bannink presenteerden zich de partijonderhandelaars Theo Helmers, CDA, Betsie Wormgoor, PvdA, Han Boer, D66, en Marcellino Kropman, VVD. Allen bevestigden de wil om de samenwerking in de politiek te verbeteren. Het nieuwe akkoord is dan ook niet dichtgetimmerd, maar geeft ruimte aan discussie met de raad. Verder werd er ook zoveel mogelijk voortgeborduurd op eerder besloten investeringen in de vorige coalitie.

Vervolgens waren de kandidaat-wethouders aan de beurt. Fractievoorzitter Betsie Wormgoor verruilt haar raadszetel voor die van het wethouderschap. “Ik heb erg veel zin om de taak op me te nemen. De PvdA zit sinds 2010 in de oppositie en nu zitten we aan de andere kant. Dat zal best even wennen zijn, maar is een mooie kans om te werken aan een van onze belangrijkste verkiezingsthema’s: kansongelijkheid.”
Haar opvolger als fractievoorzitter wordt Ron Smits. Gerjan Teselink is de enige kandidaat die al wethouder was in de vorige coalitie. “Ik heb nog erg veel energie om ook de komende vier jaar het wethouderschap te bekleden. Het mooie aan deze post is dat je van waarde kan zijn voor de inwoners. Met het nieuwe akkoord gaan we bovendien goede stappen zetten in de samenwerking met raad, organisatie en inwoners.”

‘Er is wat
aan de
hand’

Arjen van Gijssel was in voorgaande jaren naar eigen zeggen meer lijstduwer. Hoewel hij via zijn maatschappelijk-bestuurlijk werkveld veel met de politiek te maken had, zat hij pas sinds maart in de raad. Over politiek werd thuis wel gesproken. Ook zijn vader was als wethouder werkzaam. “Het was nu of nooit om in de politiek te stappen. Er is wat aan de hand. We hebben een gezamenlijke opgave om in ieder geval het vertrouwen in de politiek terug te krijgen.” Voor het CDA is met name belangrijk dat woonbeleid wordt doorgezet. 

Hans van der Noordt tenslotte is al heel lang betrokken bij de politiek, hij was 20 jaar lang gemeentesecretaris in diverse gemeenten. Van der Noordt had net een nieuwe baan als algemeen directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen aangenomen, toen D66 twee weken terug een beroep op hem deed. “Ik ken iedereen al heel lang, maar door mijn baan als gemeentesecretaris heb ik me niet actief willen bemoeien met de politiek in Berkelland. Wel heb ik ooit gezegd dat als D66 twee zetels zou winnen, ze mij wel mogen bellen. Het is iets anders gelopen, maar ik heb toch ja gezegd. Het is soms geen optie om nee te zeggen.”

Lokale mensen
Burgemeester Joost van Oostrum ziet zich geconfronteerd met drie nieuwe wethouders in het college, maar is tevreden met de uitkomst. “Het is een goed moment voor bestuurlijke vernieuwing,’ meent hij. “Naast de vier coalitiepartijen hebben we ook vier oppositiepartijen met veel nieuwe mensen in de raad. Een goede samenwerking is dus vereist. Ik ben daarom ook blij dat het nieuwe coalitieakkoord voldoende ruimte laat voor de raad. Daarnaast hebben we lokale mensen in het college, wat ik verstandiger vind dan een soort van zakencollege van buitenaf.”

De verwachting is dat de raad op dinsdag 24 juni formeel akkoord gaat met de aanstelling van de kandidaat-wethouders.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede