Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Berkelland: tot 2026 voldoende middelen; daarna onzeker

Politiek

Begroting 2023 richting gemeenteraad

BORCULO - Het college van B&W biedt de gemeenteraad de begroting 2023 aan. In deze eerste begroting van het college zijn de ambities uit het coalitieakkoord opgenomen. Voor 2023 is de begroting sluitend, de meerjarenbegroting laat nog een positief saldo zien.

Wethouder Hans van der Noordt: “We begroten gedurfd door onze ambities uit het coalitieakkoord direct op te nemen en zo goed als het totale budget voor 2023 in te vullen, maar we zijn ook realistisch. We kunnen niet alles tegelijk doen. We werken in 2023 aan het uitwerken van plannen en visies. Daarom hebben we nog niet alle financiële middelen voor 2024 en 2025 bestemd. Op basis van de plannen en visies geven we daar invulling aan.”

‘Zorgen over de bestaanszekerheid van onze inwoners door de hoge prijzen’


Voor de jaren 2023 tot en met 2026 beschikt Berkelland over voldoende middelen. Daarna neemt het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt behoorlijk af. Daar moeten gemeentes nu al rekening mee houden. Ook heeft de gemeente te maken met onrust en onzekerheid onder de inwoners door de hoge prijzen van boodschappen en energie, maar ook vanwege de woningmarkt, opvang van asielzoekers en stikstofcrisis. Van der Noordt: “We maken ons zorgen over de bestaanszekerheid van onze inwoners door de hoge prijzen. Daarnaast zijn er veel landelijke uitdagingen, waarvoor we met name naar de Rijksoverheid moeten kijken voor de oplossingen. Lokaal dragen wij bij met onze sterke sociale basis met bijvoorbeeld veel aandacht voor vroegsignalering en schuldhulpverlening, het blijven inzetten op woningbouwontwikkelingen en het in gesprek blijven met onze samenleving over de lastige thema’s die spelen.”

Investeren
De coalitie heeft ruim 8 miljoen voor 2023 beschikbaar om te investeren in Berkelland. Van der Noordt: “Dat besteden we in de gehele breedte van ons takenpakket. Zo gaan we door met het Berkellands Naoberfonds, is er meer geld voor wegen, willen we de onbewaakte spoorovergang bij de Loorsteeg in Ruurlo openhouden en gaan we extra personeel inhuren om bijvoorbeeld woningbouwplannen te beoordelen en de uitdagingen in het buitengebied aan te pakken. Ook maken we veel geld vrij voor duurzaamheid, breiden we de Jimmy’s uit en zijn de bezuinigingen op sport en cultuur van de baan. Tot slot schrappen we de 2 procent stijging van de rioolheffing, omdat de egalisatievoorziening riool momenteel goed gevuld is en we eerst de toekomstige kosten willen berekenen.”

Webapp
De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. De app is te vinden op www.gemeenteberkelland.nl onder Financiële stukken. De gemeenteraad vergadert op 8 november over de begroting.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede