Theo Helmers ziet de verkiezingen voor Provinciale Staten met positieve gevoelens tegemoet. Foto: Theo Huijskes
Theo Helmers ziet de verkiezingen voor Provinciale Staten met positieve gevoelens tegemoet. Foto: Theo Huijskes

Theo Helmers uit Beltrum is kandidaat voor Provinciale Staten

Politiek

‘Het IK-tijdperk is misschien wel de grootste crisis!’

Door Theo Huijskes

BELTRUM - Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 fungeerde hij als lijsttrekker van het CDA in de gemeente Berkelland, hetgeen een vervolg kreeg met de functie van fractievoorzitter van de zes hoofden tellende fractie van de christendemocraten in genoemde gemeente. Met een korte periode politieke ervaring als bagage, is hij een jaar later CDA-kandidaat bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland, die plaatsvinden op woensdag 15 maart aanstaande. Tijdens een gezellig onderhoud in zijn woning aan de Schepersmaat in Beltrum, laat de 60-jarige Theo Helmers, die binnen de gemeente en met name in zijn eigen Beltrum bekend staat als iemand die zich zijn gehele leven al inzet voor de samenleving, weten dat hij met de hedendaagse, overal aanwezige tegenwind juist op zijn best is. 

CDA-gedachtegoed past helemaal in deze regio
Een gesprek, waarin politicus Helmers nog eens benadrukt dat er thans dagelijks wordt gesproken over de aanpak van het stikstofbeleid, de woningbouw, het asielbeleid, de afhandeling van de schadegevallen als gevolg van de gaswinning in Groningen, de armoedebestrijding en dergelijke, maar dat het zogenoemde ‘Ik-tijdperk’ misschien wel de grootste crisis is, waarmee dit land thans heeft te maken. “Van huis uit heb ik geleerd dat roepen vanaf de zijlijn het gemakkelijkst is en niet voor oplossingen zorgt. Ik heb mijzelf daarom de opdracht gegeven om de politieke arena te betreden en daarbinnen gesprekken aan te gaan om de meest noodzakelijke zaken op te pakken, in ieder geval bespreekbaar te maken met goede uitkomsten c.q. resultaten als gevolg. Toen het CDA mij vijf jaar geleden benaderde, moest ik eerst goed nadenken, maar ben inmiddels heel blij dat ik ja heb gezegd. Je kunt veel doen voor de medemens en daarbij past het CDA-gedachtegoed in deze regio. Daarbij zijn het ook nog eens mijn door de jaren heen opgedane ervaringen binnen de maatschappij in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder, die daarbij samenvallen. Om niet te vergeten dat het omzien naar elkaar toch echt iets is van deze streek.”

Verdienstelijk op tal van maatschappelijke terreinen
Theo Helmers is geboren op 6 februari 1963 binnen een aan de Aversterweg gehuisvest gezin met negen kinderen. Hij is getrouwd met Magda en vader van de kinderen Heleen en Joost. Jaren achtereen was hij werkzaam in de bouw en dat in eerste instantie als projectmanager en thans als algemeen manager. Hij heeft zich door de jaren heen op tal van maatschappelijke en andere terreinen binnen met name de Beltrumse gemeenschap verdienstelijk gemaakt. Zo was hij naast veertien jaar lid van het Kerkbestuur jeugdvoorzitter, secretaris en vijf jaar algemeen voorzitter van de vv VIOS, waarbij hij een belangrijk aandeel leverde aan de transformatie van het sportpark De Sonders tot Vitaal Sportpark. Daarnaast stond hij als aanjager aan de wieg van de regionale woningbouw en doorzag op tijd dat de Beltrumse RK Kerk meer onderdeel moest worden van het maatschappelijk leven. En daarnaast wist hij als medeorganisator van Lions-evenementen goede doelen een hart onder de riem te steken, met als voorbeelden de Nightwalk in Groenlo en de actie voor Huntington Achterhoek.

‘Als bestuurder ben je vaak onderdeel van kritiek’
Als politicus geeft Helmers aan dat het CDA een partij is van het politieke midden, hetgeen in deze tijd gelijk staat aan een uitdaging. “De tijd is grillig en mensen klagen snel. Talkshows op tv gooien steeds meer olie op het vuur en voeden ontevredenheid. De materie is vaak complex, niet voor iedereen behapbaar en dat drijft mensen naar de flanken. Uiteindelijk is er een middenpartij nodig die mensen verenigt. Wij leven in een bijzonder welvarend land. Hoe meer wij hebben, des te angstiger zijn wij om het kwijt te raken. Als je bestuurt, ben je vaak onderdeel van kritiek, maar als je niet meevoetbalt, kun je ook geen gele kaart oplopen. Zelf ben ik er trots op dat de Achterhoeker tevreden is. Uit een onderzoek onder drieduizend Achterhoekers is namelijk gebleken dat wij het rapportcijfer 8 geven voor onze leefomgeving. Er gebeuren dus vele goede dingen. Bijzonder dat je dit in uitingen op social-media niet terugziet. De ene groep maakt een andere groep gek, lijkt het wel! Het gaat om oplossingen. Daarom is het zo mooi dat boer André te Fruchte op de CDA- waterschaplijst staat. Met zijn pilot over vernatting en verdroging laat hij zien dat hij echt weet waarover het allemaal gaat.”

Provincie Gelderland belangrijk voor de Achterhoek
Over de woningbouw is Helmers duidelijk. “Woningbouw is een belangrijk onderwerp in deze tijd. Via de provincie wordt het een en ander verdeeld onder de gemeenten. De Achterhoek kent momenteel een grote ambitie en het is goed dat de provincie zoveel woningen heeft toebedeeld. Daarnaast gaat het om de combinatie met leefbaarheid. In de afgelopen jaren zijn vele projecten van de grond gekomen door steun vanuit de provincie. Zowel Berkelland als Oost Gelre kennen vele voorbeelden. Gedeputeerde Peter Drenth koppelt gebiedsopgaven aan leefbaarheid in alle kernen. Het één kan nooit zonder het ander! Wij willen de jongeren hier houden en daarom is de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en het verenigingsleven zo mooi. De Achterhoek als banenontwikkelaar. Laten wij de infrastructuur niet vergeten. Mobiliteit is belangrijk voor onze regio. Onze bedrijven kunnen nog zo goed produceren, maar de juiste logistiek zorgt voor de efficiënte aanvoer van grondstoffen en afvoer van het (verse) product. Het gaat om de balans in alle dossiers.”

‘Meer Wij en minder Ik!’ blijft te allen tijde altijd het CDA-motto
“Daarom ben en blijf ik optimistisch”, zegt Helmers. “Het blijft gaan om normen en waarden. Een overheid die mensen beschermt, zoals tijdens de energie- en de volgende inflatiecrisis, alsmede bij de opwaardering van minimum lonen en uitkeringen. Precies zoals Hugo de Jonge nu doet voor de landelijke woningbouw met huurafbakening. Wij zien ook de keerzijde van het neoliberalisme. De marktwerking is doorgeslagen en enkele dossiers krijgen niet de schoonheidsprijs. Mensen moeten beschermd worden door de overheid. In de samenleving moet je elkaar wat blijven gunnen. De volgende generatie moet trots zijn op de beslissingen van nu. Daarom maken wij ons zo sterk voor het gezin en in het verlengde daarvan de familiebedrijven. Misschien is de individualisering van mensen en groeperingen met alle ongepolijste uitingen wel de grootste crisis die wij momenteel kennen. Het zou mooi zijn als wij dit kunnen doorbreken. Het gaat niet om gisteren of vandaag, maar om morgen. Een samenleving waarbinnen wij best verschillend mogen zijn, maar elkaar blijven respecteren!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant