Op 15 maart werd er gestemd voor de Waterschapen. Afbeelding PR

Op 15 maart werd er gestemd voor de Waterschapen. Afbeelding PR

Definitieve uitkomst verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

Politiek

REGIO - De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 60,4%. Dit is 12,5% meer dan vorige verkiezingen. De opkomst is 14,4% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 314.227 mensen hun stem uitgebracht. De definitieve zetelverdeling wijkt niet af van de voorlopige uitslag en is als volgt:


Dit jaar is er een wijziging in de geborgde zetels: de zetels van de Kamer van Koophandel (zetels voor bedrijven) zijn geschrapt. Van de 30 bestuursleden zijn er 19 mannelijke en 11 vrouwelijke bestuursleden. In totaal zijn er 18 nieuwe bestuursleden. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 29 maart om 14.00 uur geïnstalleerd.

Informateur
Berend Jan Bussink – oud-heemraad van Waterschap Rijn en IJssel – is aangesteld als informateur. De informateur gaat na welke partijen een nieuw college kunnen en willen vormen. Daarnaast is de opdracht van de informateur om te adviseren over een zo breed mogelijk gedragen bestuursprogramma op hoofdlijnen en een college met een zo groot mogelijk draagvlak.

Zetels algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 26 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 15 maart. De overige 4 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels die benoemd worden door de land- en tuinbouworganisaties en de vereniging van bos-en natuureigenaren. Bij de vorige verkiezingen waren er 8 geborgde zetels. Deze (nieuwe) verdeling is bij wet bepaald. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper. Meer informatie over de uitslag en de kandidaten van de partijen is te vinden op www.wrij.nl/verkiezingen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant