Gemeentehuis Borculo. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Borculo. Foto: Rob Weeber

Motie gemeenteraad om sluiting ziekenhuisafdelingen te voorkomen

Politiek

BORCULO - Drie partijen in de gemeenteraad van Berkelland dienden donderdagavond gezamenlijk een motie in waarin het voorgenomen besluit tot sluiting van de afdelingen hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde van het ziekenhuis in Zutphen wordt afgekeurd. De raad verzoekt het college, samen met andere betrokken gemeentes ‘alles’ in het werk te stellen om de sluiting van deze afdelingen te voorkomen en te blijven zorgen voor een dekkend en bereikbaar zorgaanbod. 

De raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen kondigde onlangs aan de afdeling Acute verloskunde in Zutphen per 1 juli van dit jaar te sluiten en de Spoedeisende Hulp (SEH) af te zullen schalen. Dit heeft tot onrust geleid in de gemeenten in het verzorgingsgebied van het Zutphense ziekenhuis, alsmede tot breed aangenomen moties in de gemeenteraden van deze gemeenten; deze moties roepen de colleges op alles in het werk te stellen sluiting van de hoog complexe spoedzorg, acute verloskunde en andere afdelingen in Zutphen te voorkomen. De angst is dat daarna meer afdelingen moeten sluiten en er geen volwaardig ziekenhuis overblijft. 

Ook delen van gemeente Berkelland maken deel uit van het verzorgingsgebied van het Zutphense ziekenhuis. In de raadsvergadering van 22 maart werd de motie, die door de PvdA mede namens BoerBurgerBewegingBerkelland en de Berkellandse Burgerpartij werd ingediend, door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

De angst bestaat dat verdere bezuinigingen volgen. Dit heeft consequenties voor het deel van de Berkellandse inwoners, wonend in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis. Ook de inwoners van de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Bronckhorst zijn moties met vergelijkbare strekking raadsbreed aangenomen.    

Bereikbaarheid van zorg
De partijen maken zich zorgen over de bereikbaarheid van zorg. In een veranderend zorglandschap worden zaken anders georganiseerd. Dat is al jaren de trend en die lijkt niet te keren. De huisarts krijgt een steeds grotere rol in de acute zorg, er is een Integraal Zorg Akkoord en een Gezond en Actief Leven Akkoord. Deze akkoorden en het toekomstig beleid, zijn gericht op onder andere uitstel van zorgbehoefte, langere zelfredzaamheid en een ‘inclusieve’ leefomgeving die dit ondersteunt, zo werd gesteld in een betoog. Als er toch zorgbehoefte is, dan wordt die zorg dichtbij geleverd waar het kan, maar verder weg als het moet, bij specialistischer zorg. In dat laatste geval behandelt dat ziekenhuis dat voor die specifieke zorg het best is toegerust. Andere (hier in deze omgeving Zutphense) afdelingen kunnen dan, in het nieuwe zorglandschap,  worden gesloten. ‘Wij vragen ons af, of dit nieuwe landschap al zodanig is ingericht en functioneert, dat de afdelingen in Zutphen op 1 juli dicht kunnen?’, zo laten de indieners van de motie weten. Verder wijzen zij op het belang van meer ambulances, omdat het belang hiervan toeneemt als rijdende spoedeisende hulp-voorziening. Zeker als het ziekenhuis die afdeling afschaalt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede