Ouderling kerkrentmeester Gerrie te Winkel overhandigde namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk Nederland aan Gerard Wesselink de draaginsigne in goud met briljant en een oorkonde. Foto: Hendrik Jan Oltvoort
Ouderling kerkrentmeester Gerrie te Winkel overhandigde namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk Nederland aan Gerard Wesselink de draaginsigne in goud met briljant en een oorkonde. Foto: Hendrik Jan Oltvoort

‘We mogen ons gelukkig prijzen dat we zo’n goede musicus achter de orgelklavieren hebben’

Religie

Gerard Wesselink (63) al vijftig jaar organist

RUURLO – Het zou best eens een unicum kunnen zijn: op 63-jarige leeftijd gehuldigd worden omdat je al vijftig jaar als organist actief bent. En zo gebeurde het dat Ruurloër Gerard Wesselink afgelopen zondag in de eredienst in de Dorpskerk door gemeenteleden en genodigden werd toegezongen met een feestelijk jubileumlied, speciaal voor hem geschreven door twee mede-organisten van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem. Een muzikaal eerbetoon omdat hij een halve eeuw orgels in de regio heeft bespeeld tijdens talrijke erediensten en menig concert.

Door Jan Hendriksen

Dertien jaar was Gerard Wesselink pas toen hij als een ‘jong broekie’ voor het eerst de zondagsdienst van de Hervormde Evangelisatie Gemeente in Haarlo op het orgel begeleidde. Tien jaar lang bespeelde hij daar wekelijks het orgel. Daarna vele jaren voor de Hervormde Gemeente Barchem en de meeste zondagen in voormalig kerkelijk centrum De Hoeksteen in Barchem en de Ruurlose Dorpskerk voor de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Gerard Wesselink mag dan wel makelaar van beroep zijn, het kerkorgel is duidelijk zijn grote passie. Hij beperkt zich overigens niet tot het alleen bespelen van orgels tijdens kerkdiensten. Op piano begeleidde hij door de jaren heen vele koren en ad-hoc ensembles tijdens repetities en concerten in de regio. Zoals het Lochems Mannenkoor, de Cantorij van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem en de voormalige Ruurlose Christelijke Gemengde Zangvereniging Sursum Corda. Maar ook begeleidde hij zangsolisten, onder wie zijn eigen getalenteerde vrouw Anneke. Zij heeft in meerdere koren gezongen en was jarenlang enthousiast lid van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Verschillende keren vormden beiden een muzikaal duo in de Dorpskerk met onder meer prachtige orgelmuziek en zang van Bach.

Kerkmusici
Behalve in de Ruurlose Dorpskerk, is Gerard ook organist in de Oude Helenakerk Aalten. En voorzitter en aanspreekpunt van het College van Kerkmusici in de protestantse gemeente aldaar. Als lid van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici behartigt hij al jarenlang ‘de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.’ Bij de KVOK afdeling Gelderland was hij een aantal jaren een gewaardeerd bestuurslid.

Voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem: “In de kerk mogen we ons gelukkig prijzen met zo’n goede musicus achter de orgelklavieren. Al vijftig jaar zet je in een eigen stijl de vieringen luister bij en ondersteun je de samenzang. Je orgelspel neemt met name in de improvisaties een hoge vlucht. Daarom ons nadrukkelijk verzoek aan jou: vlucht niet van óns weg, maar blijf nog vele jaren. Vandaag willen we jou danken en eren voor je jarenlange muzikale inzet en de manier waarop je in meerdere PKN-kerken alle registers opentrekt. Door jouw orgelspel worden de lofzangen gaande gehouden. En we hopen dat dát nog lang en altijd crescendo mag blijven.” 

Draaginsigne
Ouderling kerkrentmeester Gerrie te Winkel overhandigde namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk Nederland aan Gerard Wesselink de Draaginsigne in Goud met briljant en een oorkonde. Voor vijftig jaar trouwe dienst en toewijding. Dank en waardering was er ook voor Anneke. Voor al de jaren dat ze hem ‘afstond’ aan de orgelbanken en al de keren dat ze velen met haar mooie solo- en koorzang heeft geraakt. Beiden ontvingen een fleurig boeket en het symbolische bloemstuk van de commissie Liturgisch bloemschikken om thuis te kunnen nagenieten. Na de dienst werd Gerard ook door de gemeenteleden en genodigden nog persoonlijk bedankt en gefeliciteerd met zijn jubileum en PKN - onderscheiding.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede