Openbare laadpalen in het centrum van Eibergen. Foto: Rob Stevens

Openbare laadpalen in het centrum van Eibergen. Foto: Rob Stevens

Berkelland krijgt meer laadpalen via samenwerkingsverband

Vervoer

BORCULO - Wethouder Gerjan Teselink spreekt van een ‘mooi besluit’. Berkelland sluit zich voor aanbesteding van het plaatsen van extra laadpalen aan bij een Overijssels-Gelders samenwerkingsverband. Een eerdere mogelijkheid daartoe had de gemeente aan zich voorbij laten gaan. Tot nog toe had Berkelland als gemeente een apart contract met een exploitant.

Door Rob Stevens

Ook in Berkelland neemt het aantal elektrische voertuigen sterk toe. Het is nodig dat het aantal laadpalen daar gelijke tred mee houdt. Berkelland sluit daarvoor aan bij het samenwerkingsverband Oost-Nederland. De beide provincies werken samen aan een adequate infrastructuur van laadpalen. Vanuit de regio Oost-Nederland heeft een aanbesteding geleid tot een contract met Vattenfall InCharge. Deze concessiehouder is tijdens de looptijd verantwoordelijk voor het volledige beheer en de exploitatie van alle geplaatste laadpalen. Het contract heeft een looptijd van drie jaar met een mogelijke verlenging van twee keer één jaar. 

Lagere tarieven
Het samenwerkingsverband heeft zo zijn voordelen. Een daarvan is voor Berkeland dat de nieuwe concessiehouder lagere tarieven rekent dan de vorige exploitant waar de gemeente een contract mee had. Door aan te sluiten bij de regio krijgt Berkelland ook hulp bij het opstellen van een visie over de aanleg van een netwerk van laadpalen. Dat is de ‘laadinfravisie’ waarin de afwegingen staan waarop het aantal laadpalen per kern is gebaseerd en waar die dan komen. Wethouder Teselink weet al wel te melden dat bij het vaststellen van die locaties ook de omwonenden worden betrokken.
Door aan te sluiten bij de regionale concessie kan Berkelland op korte termijn via een toegankelijke en betrouwbare weg een goed aanbod realiseren. Als de gemeente zelf de aanbesteding zou hebben gedaan, dan had dit veel extra kosten met zich meegebracht. Bijvoorbeeld voor de inhuur van expertise. Het gaat in eerste instantie om de infrastructuur voor individueel personenvervoer.

Locaties
De visie op de plaatsing van laadpalen krijgt de raad in maart 2024 voorgelegd. Dat is inclusief een plankaart met daarop de voorgestelde laadlocaties in de gemeente. De verwachting is dat de daadwerkelijke plaatsing van laadpalen dan start vanaf augustus 2024. Hoeveel elektrische voertuigen er zijn en bij komen is bij de gemeente niet bekend. Wel is er een prognose voor het aantal palen waar behoefte aan is. Voor Berkelland is berekend dat er eind 2025 behoefte is aan 225 laadpunten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede