Ellen Klein Gunnewiek (l) en Paulien Boverhof tijdens de uitleg over de Rood voor Rood-regeling van gemeente Berkelland. Foto: Rob Weeber

Ellen Klein Gunnewiek (l) en Paulien Boverhof tijdens de uitleg over de Rood voor Rood-regeling van gemeente Berkelland. Foto: Rob Weeber

Rood voor Rood-regeling Berkelland uitgelegd

Wonen

BELTRUM - De nieuwe Rood voor Rood-regeling van de gemeente Berkelland roept bij de potentiële doelgroep behoorlijk wat vragen op. Dus besloot men in Beltrum tot een tweetal informatieavonden waarop belangstellenden hun vragen konden stellen. 

Door Rob Weeber

Dinsdagavond was de eerste presentatie, georganiseerd door een viertal belanghebbende partijen, WIK Adviesgroep, Wormgoor Makelaars, PIT bouwadvies en zelfstandig adviseur & ontwikkelaar voor diverse ruimtelijke plannen Ellen Klein Gunnewiek. Tijdens de uitleg over de nieuwe regeling betoogden Ellen Klein Gunnewiek en Paulien Boverhof, WIK adviesgroep, dat iedere gemeente op eigen wijze de Rood voor Rood regeling kan invullen. Wat derhalve voor bijvoorbeeld Berkelland geldt, kan afwijken van naburige gemeenten. De officiële definitie van Berkelland voor de regeling luidt: ‘Sloop vrijkomende (agrarische) bebouwing in combinatie met realisatie woning.’ 

Boodschap
Misschien wel de belangrijkste boodschap was dat deelname aan de regeling in principe betekent dat de betreffende deelnemer zijn agrarische bestemming ten behoeve van woonbestemming opgeeft en derhalve zijn agrarische activiteiten moet beëindigen. Dit geldt ook bij het weg laten halen van een vervallen schuur die al langer geen functie meer had. ‘Verzachtende omstandigheid’ hierbij is wel dat het over één bouwperceel gaat. Mocht de betreffende deelnemer meerder locaties in bezit hebben, dan geldt de regeling alleen voor de locatie waarop gesloopt en/of gebouwd gaat worden. Daarnaast komt het volgens de presentatoren veelal aan op ‘maatwerk’, waardoor lang niet alle vragen beantwoord konden worden. Vaststaat ook dat je na sloop geen schuur of stal meer mag terugbouwen. Uitzondering vormt het bijgebouw per nieuwe woning, wat 150 m2 mag meten. Vanwege het complexe karakter van de nieuwe regeling heeft de gemeente volgens de presentatoren toegezegd de regeling na een jaar te willen evalueren.

Vier hoofdscenario’s
Er werden dinsdagavond vier hoofdscenario’s geschetst. In het eerste geval heeft een agrarische ondernemer ten minste 1000 m2 schuur of stal ter beschikking die hij wil slopen. Daarvoor krijgt hij, nadat de gehele procedure is doorlopen en goedgekeurd, het recht terug om één nieuwe woning te plaatsen. Bij minimaal 2000 m2 bezit kan men maximaal twee woningen bijbouwen. Heeft men onvoldoende m2 zelf, bijvoorbeeld 600 m2, dan kan via een derde partij de resterende 400 m2 worden aangekocht. Tenslotte kan men ervoor kiezen om wel te slopen, maar niet terug te bouwen. Opstallen als sleufsilo’s, mestopslag, kuilvoerplaten en illegale bebouwing tellen niet mee als sloop m2.

Minimaal 1,5 jaar durende procedure 

De aanvraag van de Rood voor Rood regeling kan een wat langer proces zijn, waar bovendien behoorlijk wat (overigens volgens de makelaar wel aftrekbare) kosten mee gemoeid zijn. Allereerst dient de betreffende deelnemer een zogenaamd ‘principeverzoek‘ in. Dit verzoek wordt bekeken door het college van B&W die daarop wel of geen ‘principeakkoord’ geeft. Dat betekent feitelijk niets meer en minder dan een eerste ‘geruststelling’ dat de deelnemer verder kan gaan met de aanvraag. Het voorkomt dus veel werk en kosten in het voortraject. Daarna volgt de planvorming. Deze fase kan behoorlijk ingrijpend zijn, onder meer afhankelijk van zaken als geluidsmeting en bodemonderzoek. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Vervolgens geeft de gemeenteraad het laatste oordeel, welk besluit eveneens zes weken ter inzage komt. Men schat in dat de totale procedure minimaal 1,5 jaar duurt. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede