Studenten van Van HALL Larenstein en Saxion met tweede van rechts vooraan Hans Leeflang. Foto: Rebke Klokke

Studenten van Van HALL Larenstein en Saxion met tweede van rechts vooraan Hans Leeflang. Foto: Rebke Klokke

Buurt langs Nettelhorsterweg bijgepraat over uitdagingen

Wonen

Aanbeveling studenten aan bewoners buitengebied

GEESTEREN - Bewoners van een buitengebied staan grote uitdagingen te wachten, zoals de energietransitie, verduurzaming en vitaliteit van hun gebied. Voor de bewoners van het gebied tussen Borculo en Lochem komt daar nog eens de voorgenomen renovatie van de Nettelhorsterweg bij, de N825.

Maandagavond hield de Proeftuin Nettelhorst, initiatief voor strategische gebiedsvraagstukken voor inwoners, overheid en ondernemers, een bijeenkomst waarin bewoners en geïnteresseerden werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in hun gebied. Allereerst was daar de voorgenomen renovatie van de provinciale Nettelhorsterweg. Inmiddels is bekend dat de weg in twee gedeelten wordt aangepakt. De eerste 4 km vanaf de Lochemse kant is al aanbesteed en gaat in 2023 in uitvoering. Aannemer is Heijmans. Giny Steggink is projectleider Bouwteams bij Heijmans en vertegenwoordigt de aannemer bij de buurt. “Het betrof een zogenaamde innovatieve aanbesteding, waarbij de prijs vastlag. Het kwam dus op onze ambitie aan om mee te willen doen. Ik heb veel gesprekken gehad met de buurt en met de Proeftuin Nettelhorst voordat we ons plan indienden. De vernieuwende aanpak in samenwerking met de bewoners is voor ons niet-alledaags, maar het is wel de toekomst.”

Hans Leeflang van de Proeftuin Nettelhorst onderstreepte nog eens het punt van identiteit en cohesie. “De weg loopt door ons gebied en wij willen die weg als het ware opnemen in ons midden. Daarom hebben we ons via het burgerinitiatief ‘De Slimste Weg’ ook zo hard gemaakt voor inspraak in het renovatietraject. Dat we als bewoners konden meepraten over de aanbesteding en meebeslissen over de gunning is uniek en nog niet eerder gebeurd.”

De identiteit van de weg wordt vormgegeven door kunstenaar Mirjan Koldeweij. Langs de kant van de weg komen 4-8 meter hoge contourenbeelden die rood dan wel groen licht geven bij het (te hard) passeren van voertuigen. De beelden, ‘Proatvolk’ genaamd, zijn gebaseerd op bewoners en dieren van het gebied. Het tweede plangedeelte van de weg, vanaf kruispunt Broekstraat tot aan de Hekweg, wordt na deze zomer ter inzage gelegd. Vaststelling van het plan wordt eind 2022 verwacht, waarna de aanbesteding kan beginnen. De uitvoering is naar verwachting 2024.

Peter Post van de Proeftuin Nettelhorst presenteerde de uitkomsten van de gehouden enquête onder de bewoners omtrent nieuwe energie. De meerderheid in het gebied kiest voor zonnepanelen op daken, kleinschalige windinitiatieven en opslag via buurtbatterijen. Opvallend ook was de wens voor een eigen energiestrategie voor het gebied, geen RES (Regionale Energiestrategie), maar een BES (Buurt Energiestrategie). Ter plekke werd de oproep voor deelname aan enkele werkgroepen gedaan.

Ten slotte had men tweede- en derdejaars studenten van Van HALL Larenstein en het Saxion gevraagd om in kaart te brengen welke initiatieven er de komende jaren op het buitengebied afkomen en hoe ze in te passen zijn. De aanwezigen kregen een relevant overzicht van acht thema’s als biodiversiteit en energie. Bovendien hadden ze de thema’s in een matrix opgesteld waaruit de verbondenheid onderling bleek. Wat de inpassing betrof, werd de aanbeveling gedaan om een omgevingstafel in te richten, een plek waar alle gebiedsstakeholders bij elkaar komen en de initiatieven bespreken en toetsen op haalbaarheid. Hun aanbeveling aan de inwoners was: ‘Kijk naar alle acht thema’s tegelijk’.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede