De nieuwe, omheinde binnentuin van De Bloesem. Foto: Rob Weeber
De nieuwe, omheinde binnentuin van De Bloesem. Foto: Rob Weeber

De Bloesem in Neede bestaat tien jaar

Zorg

NEEDE - Het kleinschalig wooncentrum De Bloesem in Neede, onderdeel van Sensire, bestond op 7 mei tien jaar. Het is een woonzorgcentrum met psychogeriatrische zorg, voor mensen met dementie. Het kleinschalige zit hem daarin dat het slechts door veertien bewoners bewoond wordt. Op 14 mei wordt er gepast aandacht geschonken aan tweede lustrum.

Door Rob Weeber

Gonda ter Haar (56) is een van de drie zorgmedewerkers die al vanaf de start in De Bloesem werkzaam is. In die tijd heeft ze de zwaarte van de zorg erg zien veranderen. “Niet alleen inhoudelijk is ons werk veranderd, maar ook wachten de bewoners langer totdat ze besluiten bij ons te komen wonen. In de eerste jaren liepen de bewoners nog met rollator bij ons binnen. Ze waren geestelijk sterk genoeg om ons te helpen met eenvoudige zaken als aardappelen schillen en af te wassen. Dat was ook heel gezellig. Met het toenemen van de mantelzorg en het langer thuis wonen, zijn de nieuwe bewoners veelal al bedlegerig als ze hier komen. Als je dat optelt bij het maximaal aantal uren dat we per bewoner hebben, dan is dat ontegenzeggelijk ten koste van de aandacht voor de bewoners gegaan.”

‘Voor iemand
die terminaal
is
bijvoorbeeld,
heeft men
vier uur extra’

Het aantal uren dat er per bewoner besteed mag worden, is afhankelijk van de indicatie die wordt gesteld. Om in De Bloesem opgenomen te kunnen worden, is de minimum indicatie ‘zwaarte 5’ nodig. Hiermee is een gemaximeerd aantal werkuren verbonden. “Het aantal uren loopt op naarmate de indicatie zwaarder wordt. Voor iemand die terminaal is bijvoorbeeld, heeft men vier uur extra.” Ter Haar wil het overigens absoluut niet te zwaar aanzetten en bevestigt dat de huidige formatie precies op het niveau zit voor het aantal zorguren dat per bewoner besteed mag worden. Daarnaast staat de liefde voor het waardevolle werk dat ze doet voorop.

Ook collega Saskia Agterhuis (47), al vier jaar werkzaam in De Bloesem, beaamt het verhaal van Ter Haar. “Het is jammer dat mensen vaak zo laat besluiten om uit huis te gaan. Als er plotseling een crisissituatie ontstaat, dan wordt het lastig. Ik word wel eens opgebeld met de vraag of er binnenkort een kamer vrij komt. Zo werkt dat gelukkig niet. Het gaat via een officiële wachtlijst. De kans is wel dat men buiten Neede terechtkomt. Positief punt is wel dat er meer geld voor dementiezorg is vrijgekomen na het boek van journalist Hugo Borst over de zorg voor zijn moeder.”

‘Een drama,
door het
mondkapje
kregen we
nauwelijks
contact’

Beide dames zijn zeer begaan met hun bewoners en kunnen hun gemoedsstemming aflezen uit de mimiek en het gedrag. “Met veel bewoners kunnen we alleen non-verbaal communiceren, maar ook daarmee kweek je een band,” legt Ter Haar uit. “Je leert de mensen lezen en ziet of ze bijvoorbeeld boos of verdrietig zijn. Als iemand bijvoorbeeld in een keer heel erg in zichzelf gekeerd is, dat kan dat betekenen dat zich ontlasting aandient. Vanuit dat oogpunt was corona voor ons en voor de bewoners een drama. Door het mondkapje kregen we nauwelijks contact, de mimiek was weg.” Daar kwam nog bij dat sommige bewoners op hun kamer moesten blijven als gevolg van de quarantaineregels. “Je kunt ze niet opsluiten,” benadrukt Agterhuis. “Het beste wat we konden doen was een papier aan de binnenkant van hun kamerdeur hangen met de tekst dat ze binnen moesten blijven. Maar dat was geen garantie dat de meesten dat ook deden. De meeste bewoners zitten graag bij elkaar in de huiskamer.”

Prikkelgevoelig
De zorg voor de bewoners gaat heel erg om het vermijden van prikkels. Dementerende mensen zijn prikkelgevoelig en raken van slag bij teveel prikkels. “Het is echt belangrijk dat we onze bewoners voor teveel prikkels in bescherming nemen,” legt Agterhuis uit. “Als we bijvoorbeeld vandaag zouden zeggen dat iemand morgen naar de kerk mag, dan is hij of zij de gehele nacht bezig met aan- en uitkleden. Hij of zij gaat immers naar de kerk.”
Vanuit die zorg wordt er ook minimaal aandacht geschonken aan het jubileum. Er is slechts op 14 mei van 11.00 tot 12.00 uur een koffiemoment met gebak voor verzorgende medewerkers, vrijwilligers en familie. Verder zijn er bloemen, krijgen de bewoners een corsage en een cadeautje en gaan ze met mooi weer de tuin in. Een ander voordeel van het jubileum is dat de twee gangen worden opgeknapt. Bovendien komen er nieuwe smart tv’s, zodat de bewoners oude films kunnen zien. “Het koningshuis en André Rieu zijn hot hier,” legt Ter Haar uit. “Doe er vervolgens en advocaatje en een knabbeltje bij en je hebt geen kind aan ze.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede