KNNV paddenstoelenexcursie naar Landgoed Gossink

Algemeen

HENXEL - Natuurvereniging KNNV Oost-Achterhoek houdt op zaterdag 25 september van 14 tot 17 uur een paddenstoelenexcursie naar Landgoed Gossink in Henxel. Op woensdag 29 september is de determinatie-avond.

Het najaar is bij uitstek de tijd om naar paddenstoelen op zoek te gaan. Ze groeien weliswaar het hele jaar, maar de weelde aan soorten is in de herfst toch wel het grootst. Een belangrijk deel van de ruim 5.000 Nederlandse soorten is in het najaar te zien. Vaak in het bos, maar zeker niet altijd. De jaarlijkse serie paddenstoelenexcursies van KNNV Oost-Achterhoek start dan ook traditioneel in de herfst. Op 25 september is de aftrap, met een excursie naar Landgoed Gossink. 

Variatie in het landschap is vaak de beste waarborg voor soortenrijkdom. De ene paddenstoel houdt van vochtige bosgrond, en een andere voelt zich juist weer senang op half verrot hout of voedselarme zandgrond. Landgoed Gossink biedt bos, veld, beek, houtwal en nog veel meer. Naast algemeen voorkomende soorten herbergt het landgoed ook zeldzame soorten. De gidsen hopen en verwachten dan ook veel soorten aan te treffen. Mochten er paddenstoelen zijn die tijdens de excursie niet niet geduid kunnen worden, dan gaan de deelnemers daar nader op in tijdens de determinatie-avond, op woensdag 29 september. 

De excursie staat onder leiding van E. Grotenhuis, een ervaren gids die deelnemers wegwijs maakt in dit prachtige gebied en de rijkdom aan paddenstoelen. Opgave, minimaal 2 dagen van te voren, bij de gids via tel. 0543-520714. Deelnemers vertrekken om 14 uur van het parkeerterrein van theater De Storm. Men kan ook direct naar het landgoed komen. Start is om 14.15 uur, halverwege de Gossinkweg. 

De determinatie-avond is op woensdag 29 september om 20 uur op de Bocholtsestraat 49 in Winterswijk. Aanweizgen gaan die avond proberen de soorten op naam te brengen, die ze nog niet konden determineren in het veld. Deelnemers kunnen ook zelf onbekende paddenstoelen ter determinatie meenemen. Aanmelding voor de determinatie-avond ook graag telefonisch bij E. Grotenhuis. Beide activiteiten zijn ook los van elkaar te bezoeken. In verband met de ruimte geldt voor de determinatie-avond een maximumaantal van 5 deelnemers.

Noteer meteen ook zaterdag 9 oktober in de agenda. De tweede paddenstoelenexcursie gaat dan naar het Loohuisbos. Deelname aan de excursie is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.