Vrijwilligers gezocht die willen voorlezen. Foto: PR
Vrijwilligers gezocht die willen voorlezen. Foto: PR

Vrijwilligers gezocht voor de VoorleesExpress Winterswijk

Algemeen

Kind zoekt voorlezer!

WINTERSWIJK - De Bibliotheek Oost-Achterhoek wil kinderen helpen die moeite hebben met taal. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders wordt ernaar gestreefd dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Hiervoor worden enthousiaste vrijwilligers gezocht.

Vrijwilligers
Voor Winterswijk worden vrijwilligers gezocht, die het leuk vinden om bij een gezin thuis voor te lezen aan kinderen en om taalspelletjes te doen. De voorlezer van de VoorleesExpress gaat twintig weken lang, bij een gezin thuis, voorlezen aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Dit gebeurt één keer per week op een vaste middag of avond. Door interactief voor te lezen wordt de taalontwikkeling gestimuleerd, wordt het gevoel voor taal versterkt en de woordenschat van deze kinderen vergroot.
De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Naast het voorlezen kijkt de vrijwilliger breder op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Daarbij is men een coach voor de ouders en samen proberen zij ervoor te zorgen dat de ouders zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in (voor)lezen en de taalontwikkeling. Samen zoeken zij naar de mogelijkheden en kansen binnen het gezin.
Duur: 30 weken, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training
Tijd: 50 uur, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training

Training
De vrijwilliger krijgt vooraf een training via e-learning vanuit de VoorleesExpress en een korte praktijktraining. Ook krijgt hij of zij vanuit de VoorleesExpress een programma om binnen het gezin mee aan de slag te gaan. Tijdens de voorleesperiode zijn er contactmomenten met zowel projectleider als andere voorlezers. Van de vrijwilliger wordt gevraagd een VOG te overleggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en de Bibliotheek Oost-Achterhoek zorgt voor de aanvraag.

Aanmelden
Aan de slag als vrijwilliger voor de VoorleesExpress? Aanmelden of meer informatie opvragen is mogelijk via het mailadres: voorleesexpress@oostachterhoek.nl.